Sertifikaatti on asiakirja, joka osoittaa, että sertifikaatin piirissä olevassa toiminnassa noudatetaan vaatimusasiakirjoissa (PEFC-metsäsertifioinnin toteutustavat ja kriteerit) asetettuja ja sertifiointijärjestelmän asettamia muita vaatimuksia.