KMY

Säännöt KMY

Yhdessä hyvää metsistä -esite

Sisäisen seurannan ohjelma

PEFC-ryhmäsertifiointialueet, maakunnat ja kunnat (3 aluetta)

Alueellista PEFC-ryhmäsertifiointia tarjoavat

 

Osallistuminen

Sähköinen ilmoittautumislomake (metsänomistaja ja yrittäjä)

Yrittäjän/yrityksen ilmoittautumislomake

Metsänomistajan ilmoittautumislomake

Yrittäjän tarkastuslista

 

PEFC-standardit ja materiaali

PEFC-metsäsertifioinnin toteutustavat

PEFC-metsäsertifioinnin sanasto

PEFC-metsäsertifioinnin kriteerit

Kirjaukset PEFC FI -kriteereiden käytäntöön soveltamisesta: marraskuu 2017

 

PEFC FI -kriteerit esittelymateriaali

Uhanalaisten lajien turvaaminen metsätaloudessa -toimintamalli

Uhanalaisten lajien toimintamallin esittelymateriaali

 

Metsäsertifiointitoimikunnat

Läntinen metsäsertifiointitoimikunta jäsenet 2021

Itäinen metsäsertifiointitoimikunta jäsenet 2021

Pohjoinen metsäsertifiointitoimikunta jäsenet 2021

Metsäsertifiointitoimikuntien ohjesääntö

 

Sertifikaatit

Läntinen PEFC-ryhmäsertifiointialue

Pohjoinen PEFC-ryhmäsertifiointialue

Itäinen PEFC-ryhmäsertifiointialue

 

Auditointien tiivistelmät 2020

Läntinen PEFC-ryhmäsertifiointialue

Itäinen PEFC-ryhmäsertifiointialue

Pohjoinen PEFC-ryhmäsertifiointialue

 

Auditointien tiivistelmät 2019

Läntinen PEFC-ryhmäsertifiointialue

Itäinen PEFC-ryhmäsertifiointialue

Pohjoinen PEFC-ryhmäsertifiointialue

Auditointien tiivistelmät 2018

Eteläinen PEFC-ryhmäsertifiointialue

Läntinen PEFC-ryhmäsertifiointialue

Kaakkoinen PEFC-ryhmäsertifiointialue

Itäinen PEFC-ryhmäsertifiointialue

Pohjoinen PEFC-ryhmäsertifiointialue

 

Auditointien tiivistelmät 2017

Eteläinen PEFC-ryhmäsertifiointialue

Läntinen PEFC-ryhmäsertifiointialue

Kaakkoinen PEFC-ryhmäsertifiointialue

Itäinen PEFC-ryhmäsertifiointialue

Pohjoinen PEFC-ryhmäsertifiointialue

Auditointien tiivistelmät 2016

Eteläinen PEFC-ryhmäsertifiointialue

Läntinen PEFC-ryhmäsertifiointialue

Kaakkoinen PEFC-ryhmäsertifiointialue

Itäinen PEFC-ryhmäsertifiointialue

Pohjoinen PEFC-ryhmäsertifiointialue

 

Auditointien tiivistelmät 2015

Etelä- ja Keski-Pohjanmaa

Etelä-Savo

Kaakkois-Suomi

Kainuu

Keski-Suomi

Lounais-Suomi

Lappi

Pirkanmaa

Pohjois-Karjala

Pohjois-Pohjanmaa

Rannikko ja Ahvenanmaa

Pohjois-Savo

 

Auditointien tiivistelmät 2014

Etelä- ja Keski-Pohjanmaa

Etelä-Savo

Kaakkois-Suomi

Keski-Suomi

Kainuu

Lounais-Suomi

Pirkanmaa

Pohjois-Karjala

Pohjois-Savo

Pohjois-Pohjanmaa

Rannikko ja Ahvenanmaa

Lappi