KMY

Säännöt KMY

Yhdessä hyvää metsistä -esite

Sisäisen seurannan ohjelma

PEFC-ryhmäsertifiointialueet, maakunnat ja kunnat

Osallistuminen

Yrittäjän tarkastuslista

Yrittäjän/yrityksen ilmoittautumislomake

Metsänomistajan ilmoittautumislomake

PEFC-standardit ja vaatimukset

PEFC-metsäsertifioinnin toteutustavat

PEFC-metsaesertifoinnin kriteerit

Kirjaukset PEFC FI -kriteereiden käytäntöön soveltamisesta: marraskuu 2017

Uhanalaisten lajien turvaaminen metsätaloudessa -toimintamalli

Toimintamallin esittelymateriaali

Alueellinen PEFC-ryhmäsertifiointi vuonna 2016

Uudet PEFC FI -kriteerit

PEFC – vastuullinen valinta

Metsäsertifiointitoimikunnat

Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta jäsenet 2018

Läntinen metsäsertifiointitoimikunta jäsenet 2018

Kaakkoinen metsäsertifiointitoimikunta jäsenet 2018

Itäinen metsäsertifiointitoimikunta jäsenet 2018

Pohjoinen metsäsertifiointitoimikunta jäsenet 2018

Metsäsertifiointitoimikuntien ohjesäännöt

Sertifikaatit

Eteläinen PEFC-ryhmäsertifiointialue

Läntinen PEFC-ryhmäsertifiointialue

Pohjoinen PEFC-ryhmäsertifiointialue

Itäinen PEFC-ryhmäsertifiointialue

Kaakkoinen PEFC-ryhmäsertifiointialue

Auditointien tiivistelmät 2016

Eteläinen PEFC-ryhmäsertifiointialue

Läntinen PEFC-ryhmäsertifiointialue

Kaakkoinen PEFC-ryhmäsertifiointialue

Itäinen PEFC-ryhmäsertifiointialue

Pohjoinen PEFC-ryhmäsertifiointialue

Auditointien tiivistelmät 2015

Etelä- ja Keski-Pohjanmaa

Etelä-Savo

Kaakkois-Suomi

Kainuu

Keski-Suomi

Lounais-Suomi

Lappi

Pirkanmaa

Pohjois-Karjala

Pohjois-Pohjanmaa

Rannikko ja Ahvenanmaa

Pohjois-Savo

Auditointien tiivistelmät 2014

Etelä- ja Keski-Pohjanmaa

Etelä-Savo

Kaakkois-Suomi

Keski-Suomi

Kainuu

Lounais-Suomi

Pirkanmaa

Pohjois-Karjala

Pohjois-Savo

Pohjois-Pohjanmaa

Rannikko ja Ahvenanmaa

Lappi