KMY

Säännöt KMY

Yhdessä hyvää metsistä -esite

Sisäisen seurannan ohjelma

PEFC-ryhmäsertifiointialueet, maakunnat ja kunnat

Alueellista PEFC-ryhmäsertifiointia tarjoavat

 

Osallistuminen

Sähköinen ilmoittautumislomake (metsänomistaja ja yrittäjä)

Yrittäjän/yrityksen ilmoittautumislomake

Metsänomistajan ilmoittautumislomake

Yrittäjän tarkastuslista

 

PEFC-standardit ja materiaali

PEFC-metsäsertifioinnin toteutustavat

PEFC-metsäsertifioinnin sanasto

PEFC-metsäsertifioinnin kriteerit

Kirjaukset PEFC FI -kriteereiden käytäntöön soveltamisesta: marraskuu 2017

 

PEFC FI -kriteerit esittelymateriaali

Uhanalaisten lajien turvaaminen metsätaloudessa -toimintamalli

Uhanalaisten lajien toimintamallin esittelymateriaali

 

Metsäsertifiointitoimikunnat

Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta jäsenet 2018

Läntinen metsäsertifiointitoimikunta jäsenet 2018

Kaakkoinen metsäsertifiointitoimikunta jäsenet 2018

Itäinen metsäsertifiointitoimikunta jäsenet 2018

Pohjoinen metsäsertifiointitoimikunta jäsenet 2018

Metsäsertifiointitoimikuntien ohjesäännöt

 

Sertifikaatit

Eteläinen PEFC-ryhmäsertifiointialue

Läntinen PEFC-ryhmäsertifiointialue

Pohjoinen PEFC-ryhmäsertifiointialue

Itäinen PEFC-ryhmäsertifiointialue

Kaakkoinen PEFC-ryhmäsertifiointialue

Auditointien tiivistelmät 2017

Eteläinen PEFC-ryhmäsertifiointialue

Läntinen PEFC-ryhmäsertifiointialue

Kaakkoinen PEFC-ryhmäsertifiointialue

Itäinen PEFC-ryhmäsertifiointialue

Pohjoinen PEFC-ryhmäsertifiointialue

Auditointien tiivistelmät 2016

Eteläinen PEFC-ryhmäsertifiointialue

Läntinen PEFC-ryhmäsertifiointialue

Kaakkoinen PEFC-ryhmäsertifiointialue

Itäinen PEFC-ryhmäsertifiointialue

Pohjoinen PEFC-ryhmäsertifiointialue

 

Auditointien tiivistelmät 2015

Etelä- ja Keski-Pohjanmaa

Etelä-Savo

Kaakkois-Suomi

Kainuu

Keski-Suomi

Lounais-Suomi

Lappi

Pirkanmaa

Pohjois-Karjala

Pohjois-Pohjanmaa

Rannikko ja Ahvenanmaa

Pohjois-Savo

 

Auditointien tiivistelmät 2014

Etelä- ja Keski-Pohjanmaa

Etelä-Savo

Kaakkois-Suomi

Keski-Suomi

Kainuu

Lounais-Suomi

Pirkanmaa

Pohjois-Karjala

Pohjois-Savo

Pohjois-Pohjanmaa

Rannikko ja Ahvenanmaa

Lappi