KMY

Säännöt KMY

Yhdessä hyvää metsistä -esite

Sisäisen seurannan ohjelma

PEFC-ryhmäsertifiointialueet, maakunnat ja kunnat

Osallistuminen

Yrittäjän tarkastuslista

Yrittäjän/yrityksen ilmoittautumislomake

Metsänomistajan ilmoittautumislomake

PEFC-standardit ja vaatimukset

PEFC-metsäsertifioinnin toteutustavat

PEFC-metsaesertifoinnin kriteerit

Kirjauksia PEFC FI kriteerien käytäntöön soveltamisesta 20122016

Kirjaukset PEFC FI kriteereiden käytäntöön soveltamisesta

Uhanalaisten lajien turvaaminen metsätaloudessa -toimintamalli

Toimintamallin esittelymateriaali

Alueellinen PEFC-ryhmäsertifiointi vuonna 2016

Uudet PEFC FI -kriteerit

PEFC – vastuullinen valinta

Metsäsertifiointitoimikunnat

Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta jäsenet 2017

Pohjoinen metsäsertifiointitoimikunta jäsenet 2017

Itäinen metsäsertifiointitoimikunta jäsenet 2017

Kaakkoinen metsäsertifiointitoimikunta jäsenet 2017

Läntinen metsäsertifiointitoimikunta 2017 jäsenet

Pohjoinen metsäsertifiointitoimikunta jäsenet 2017

Metsäsertifiointitoimikuntien ohjesäännöt

Sertifikaatit

Eteläinen PEFC-ryhmäsertifiointialue

Läntinen PEFC-ryhmäsertifiointialue

Pohjoinen PEFC-ryhmäsertifiointialue

Itäinen PEFC-ryhmäsertifiointialue

Kaakkoinen PEFC-ryhmäsertifiointialue

Auditointien tiivistelmät 2016

Kaakkoinen PEFC-ryhmäsertifiointialue

Auditointien tiivistelmät 2015

Etelä- ja Keski-Pohjanmaa

Etelä-Savo

Kaakkois-Suomi

Kainuu

Keski-Suomi

Lounais-Suomi

Lappi

Pirkanmaa

Pohjois-Karjala

Pohjois-Pohjanmaa

Rannikko ja Ahvenanmaa

Pohjois-Savo

Auditointien tiivistelmät 2014

Etelä- ja Keski-Pohjanmaa

Etelä-Savo

Kaakkois-Suomi

Keski-Suomi

Kainuu

Lounais-Suomi

Pirkanmaa

Pohjois-Karjala

Pohjois-Savo

Pohjois-Pohjanmaa

Rannikko ja Ahvenanmaa

Lappi