Alueellisen PEFC-ryhmäsertifioinnin auditoinneissa käydään vuosittain sertifiointiyritysten ja metsäorganisaatioiden edustajien välillä keskustelua PEFC-kriteerien toteutumisesta metsätalouden toimenpiteissä.  Osassa kriteereitä toiminnan taso on poikennut PEFC-vaatimuksissa edellytetystä. Kyseessä ovat kriteerit, joita koskien tänä keväänä toteutetussa metsätoimihenkilöille suunnatussa PEFC-kyselyssä toivottiin sisältöjen kertaamista ja käytäntöön soveltamista.

Kestävän Metsätalouden Yhdistys (KMY) ja PEFC Suomi järjestävät koulutustilaisuuksien sarjan, jossa tarkastellaan PEFC:n ekologisia kriteereitä, vesistöaiheita ja sosiaalisia velvoitteita. Yhteistyökumppanina koulutuksen toteutuksessa toimii Tapio Oy.

Koulutusmateriaalista jaetaan koulutuspäivänä PDF-versio, joka on vapaasti ladattavissa. Myöhemmin syksyllä tullaan lataamaan myös koulutusten nauhoitteet.

21.8. klo 8.45–10.00 Luontokohteet, kulotus ja metsänkäyttöilmoitukset PDF (suomeksi) ja PDF (ruotsiksi)
23.8. klo 8.45–10.00 Toiminta vesistöjen läheisyydessä PDF (suomeksi) ja PDF (ruotsiksi)
28.8. klo 8.45–10.00 Työnantajavelvoitteet ja sertifiointiin sitoutuminen PDF (suomeksi) ja PDF (ruotsiksi)

Koulutuksissa käyty aineisto alueellisesta PEFC-ryhmäsertifioinnista PDF.

PEFC-webinaareissa (elokuu 2018) esitetyistä kysymyksistä ja vastauksista laadittu kooste PDF.