7.2.1 Työntekijöiden riittävä ammatillinen osaaminen varmistetaan.

Indikaattorit

Työn- ja urakanantajalla on näyttöä siitä, että se on varmistunut työn toteuttajien riittävästä osaamisesta kuhunkin tehtävänään olevaan työhön.
Työnantajalla on näyttöä siitä, että se huolehtii ammatillisen osaamisen ylläpidosta ja tarvittavasta kehittämisestä työsuhteen kestäessä.

Määritelmät

Työn- ja urakanantajalla tarkoitetaan tapauksesta riippuen työnantajarekisteriin rekisteröitynyttä työnantajaa, puunkorjuutyömaan haltijaa tai aliurakoitsijan urakanantajaa. Tiedot työnantajarekisteriin rekisteröidyistä työnantajista on saatavissa Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä (YTJ).
Ammatillisen osaamisen voi saada joko ammatillisen koulutuksen tai työkokemuksen kautta.