8.13.1 Metsäpaloista ja palon vaurioittamasta puuaineksesta riippuvaisen lajiston elinympäristöjä ylläpidetään ja lisätään metsän- ja luonnonhoidollisilla kulotuksilla ja poltoilla. Kriteeriä ei sovelleta Ahvenanmaan maakunnassa tai jos sertifioidun metsätalousmaan pinta-ala on yhteensä alle 200 000 ha.

Indikaattorit

Alueella vuosittain tehtyjen kulotusten lukumäärä on vähintään 1 kulotus/vuosi/200 000 hehtaaria
Mikäli sääolot ovat alueella olleet kulotukselle poikkeuksellisen epäsuotuisat, tämä otetaan huomioon kulotusmäärän toteutumista arvioitaessa.

Määritelmät

Kulotusten lukumäärään luetaan suojelualueilla tehdyt ennallistamispoltot, paahderinteiden ja säästöpuuryhmien poltot, uudistusalojen kulotukset sekä kaskeamiset ja yli kahden hehtaarin laajuiset metsäpalot. Metsäpaloalueille jätetään korjaamatta hiiltynyttä ja palanutta puuta yhteensä vähintään 20 kpl hehtaarille kohdan 8.14 mukaisesti, silloin kun sitä on kohteella. Hehtaarimäärä tulkitaan sertifioidun metsätalousmaan pinta-alan mukaan.