8.6.1 (ary + ry) Sertifiointialueen vuotuisesta taimikonhoitotarpeesta on tehty vuosittain vähintään 60 %.
(mo) Metsänomistajan metsissä on tehty vähintään 60 % 5-vuotiskauden taimikonhoitotarpeesta.

Indikaattorit

(ary) Luonnonvarakeskuksen tilastoimia taimikonhoidon työmääriä verrataan esimerkiksi valtakunnan metsien inventoinnissa (VMI) vastaavan alueen arvioituun taimikonhoitotarpeeseen.
(ry + mo) Taimikonhoidon työmääriä seurataan vuosittain ja toteutumaa verrataan
metsävaratiedon perusteella tehtyihin toimenpide-ehdotuksiin.
(mo) Toteumaa arvioidaan viiden vuoden liukuvana keskiarvona.

Määritelmät

Alueellisessa ryhmäsertifioinnissa taimikonhoitotarve on sertifiointijakson alkamisajankohtana voimassa oleva, esimerkiksi VMI:ssa alueelle arvioitu taimikonhoitopinta-alaehdotus (seuraavan viisivuotiskauden aikana hoitoa tarvitsevat taimikot).
Taimikonhoitotarpeeseen lasketaan metsikkökuviot, joihin on metsävaratiedoissa merkitty taimikonhoitoehdotus (lähimmän viisivuotiskauden aikana toteutettavat).
Taimikonhoitoon kuuluvat seuraavat työlajit: taimikon varhaisperkaus ja taimikonharvennus.