Kulottajatietokanta

Löydä kulotushankkeeseen osaajat, työvoima ja kalusto

Koulutus- ja opasmateriaali

Tutustu itseopiskelumateriaaliin

Kulotus tukee luonnon monimuotoisuutta parantamalla niiden lajien elinolosuhteita, jotka ovat sopeutuneet elämään palaneessa maassa tai hiiltyneessä puuaineksessa. PEFC-metsäsertifioinnin standardi velvoittaa ylläpitämään ja lisäämään metsäpaloista ja palon vaurioittamasta puuaineksesta riippuvaisen lajiston elinympäristöjä luonnonhoidollisilla kulotuksilla ja poltoilla.

Sertifiointialueella vuosittain tehtyjen luonnonhoidollisten kulotusten lukumäärän tulee olla vähintään 1 kulotus/vuosi/200 000 hehtaaria. Kulotusten lukumäärään luetaan paahderinteiden ja säästöpuuryhmien poltot, uudistusalojen kulotukset sekä kaskeamiset, yli viiden hehtaarin laajuiset metsäpalot ja suojelualueilla tehdyt ennallistamispoltot.

Kulotustietopankin tarkoituksena on edesauttaa kulotusten toteutumista kokoamalla yhteen tieto alueella käytettävissä olevasta kulotuskalustosta, osaamisesta ja työvoimasta. Lisäksi pankki sisältää kulotukseen liittyvää koulutusmateriaalia ja tietoa järjestettävästä koulutuksesta sekä käynnissä olevista kulotushankkeista.