Täältä löydät alueellisessa ryhmäsertifioinnissa kulloinkin voimassa olevat noudatettavat PEFC FI -standardit.

PEFC FI 1002 - Metsien kestävän hoidon ja käytön vaatimukset
PEFC FI 1001 - Vaatimukset ryhmäsertifioinnin toteutukselle

Här finnas de PEFC FI -standarder som följs i regional gruppcertifiering.

PEFC FI 1002 - Krav på en hållbar skötsel och användning av skog
PEFC FI 1001 - Krav på genomförandet av gruppcertifiering

Here you can find the PEFC FI – standards for regional group certification.

PEFC FI 1002 - Sustainable forest management - Requirements
PEFC FI 1001 - Group forest management certification - Requirements