Sivulle koostetaan tietoa alueellisia PEFC-sertifiointiryhmiä koskevasta sisäisen auditoinnin vaatimuksesta ja siihen liittyvistä käytännöistä.

Alueellista sertifiointiryhmää koskevan sisäisen auditoinnin vaatimus on kirjattu ryhmäsertifiointia ohjaavaan standardiin vaatimuskohtaan 6.6 Sisäinen seuranta ja auditointi

PEFC-vaatimusten noudattamista sertifiointialueilla tarkastetaan vuosittain sisäisessä auditoinnissa, joka toteutetaan sertifiointiin osallistuvien metsäalan toimijoiden keräämään laadunseurantatiedon pohjalta. Laadunseuranta perustuu työlajikohtaisiin maastotarkastuksiin, joissa työn jälkeä arvioidaan PEFC-vaatimuksiin nähden. KMY pyytää laadunseurantatietoa otannan perusteella.

Tutustu sisäisen auditoinnin ohjeistukseen alla olevasta esityksestä.

Työlajikohtaiset tarkastuslistat tarkastuksissa arvioitavista PEFC-vaatimuksista:

Metsänuudistaminen
Taimikonhoito
Kasvatushakkuut + energiapuunkorjuu
Uudistushakkuut + energiapuunkorjuu
Kunnostusojitus
Metsätiehankkeet

Työlajikohtaiset tarkastuslomakkeet ja ohjeet maastotarkastusten dokumentointiin.

Huom! KMY suosittelee käyttämään ensisijaisesti toimijan oman laadunseurantajärjestelmän mukaista ohjeistusta ja dokumentaatiota, jotka ovat tarkastettu kattamaan olennaiset PEFC-vaatimukset.

Työlajikohtaiset maastotarkastuslomakkeet (Word-tiedosto)

Metsänuudistamisen tarkastuslomake
Taimikonhoidon tarkastuslomake
Kasvatushakkuun tarkastuslomake
Uudistushakkuun tarkastuslomake
Kunnostusojituskohteen tarkastuslomake
Metsätiehankkeen tarkastuslomake

Työlajikohtaiset maastotarkastusohjeet (Word-tiedosto)

Metsänuudistamisen tarkastusohje
Taimikonhoidon tarkastusohje
Kasvatushakkuun tarkastusohje
Uudistushakkuun tarkastusohje
Kunnostusojituksen tarkastusohje
Metsätiehankkeen tarkastusohje