Tältä sivulta löytyvät työlajeittain kootut PEFC-vaatimukset. Työlajikohtaiset lomakkeet kattavat PEFC FI 1002:2022 -Metsien kestävän hoidon ja käytön standardin vaatimukset. Lomakkeisiin on kirjattu standardin metsänhoitotöitä ja hakkuita koskevat vaatimukset tiivistetysti. Standardin tarkempaan muotoiluun voi tutustua täältä.

Toiminnassa noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä, joka metsätaloudessa tarkoittaa erityisesti metsä-, ympäristö-, vesi-, luonnonsuojelu- ja työlainsäädäntöä. Lainsäädännön noudattaminen on kirjattu PEFC-standardin vaatimukseen 6.3 Lakisääteisiä vaatimuksia noudatetaan . Lainsäädännön noudattaminen on kaiken toiminnan perusta, eikä sitä ole kirjattu erillisenä vaatimuksena työlajikohtaisiin lomakkeisiin.

Lomakkeisiin on sisällytetty linkkeinä myös muuta vaatimusten huomioimista tukevaa ohjeistusta.

Työlajikohtaiset tarkastuslistat

metsänhoito- ja hakkuutöiden toteuttajalle

Maanmuokkaus

Metsänuudistaminen

Taimikonhoito

Puunkorjuu kasvatushakkuussa

Puunkorjuu uudistushakkuussa

Ennakkoraivaus

Metsälannoitus

Kunnostusojitus

Metsätiehankkeet

Työlajikohtaiset tarkastuslistat

metsänhoito- ja hakkuutöiden suunnittelijalle

Maanmuokkaus

Metsänuudistaminen

Taimikonhoito

Kasvatushakkuut

Uudistushakkuut

Energiapuunkorjuu kasvatusmetsästä

Energiapuunkorjuu uudistusalalta

Metsälannoitus

Kunnostusojitus

Metsätiehankkeet