Alueelliseen PEFC-ryhmäsertifiointiin voi ilmoittautua suoraan KMY:n kautta.

Ilmoittautuminen tehdään sähköisesti osoitteessa kmyrekisteri.fi/#/ilmoittautuminen. Sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä osallistuja maksaa verkkopankkitunnuksilla osallistumismaksun.

Jos ilmoittautujalla ei ole käytössään verkkopankkitunnuksia, niin KMY:lle voi ilmoittautua myös lomakkeella, joka tulostetaan ja lähetetään allekirjoitettuna KMY:n toimistoon. Lomakkeen voi myös lähettää sähköpostilla (ohjeet lomakkeella).

Vuonna 2016 KMY otti käyttöön uudet PEFC FI 2014 -sarjan standardit. Uusien standardien käyttöönoton myötä aiemmin KMY:lle tai metsänomistajien liitoille ilmoittautuneiden yritysten, yrittäjien ja metsänomistajien on ilmoittauduttava uudelleen PEFC-sertifiointiin.

Metsänomistajan osallistuminen alueelliseen PEFC-ryhmäsertifiointiin

Metsänomistajalla on kolme vaihtoehtoa osallistua alueelliseen PEFC-ryhmäsertifiointiin:

1) Sitoutumalla KMY:n kautta erillisellä ilmoituksella. Osallistuminen KMY:n kautta maksaa metsänomistajille 50 € (+ ALV 24 %). Metsänomistaja voi ilmoittaa useita kiinteistöjä usealle eri PEFC-ryhmäsertifiointialueelle. Osallistuminen on voimassa vuoteen 2020 asti edellyttäen PEFC-vaatimusten noudattamista.

2) Sitoutumalla PEFC-sertifiointiin metsänhoitoyhdistyksen jäsenyyden kautta

3) Sitoutumalla PEFC-sertifiointiin metsänomistajaa edustavan organisaation asiakkuuden kautta. KMY:n jäsenet sekä perustajien jäsenet voivat ilmoittaa edustamansa metsänomistajat mukaan alueelliseen PEFC-ryhmäsertifiointiin. Ota yhteyttä KMY:n sertifiointiasiamieheen kuullaksesi lisää vaihtoehdosta.

Alueellista PEFC-ryhmäsertifiointia tarjoavat löydät liitteestä.

Metsänomistajan ollessa mukana alueellisessa PEFC-ryhmäsertifioinnissa, hän voi tulostaa kiinteistön PEFC-osallistumistodistuksen osoitteesta kmyrekisteri.fi/#/kysely.

Kiinteistötietojen ilmoittaminen

Vuodesta 2016 alkaen PEFC-sertifiointiin ilmoittautuminen tehdään kiinteistökohtaisesti. Kiinteistötiedot on ilmoitettava ilmoittautumislomakkeelle PEFC-ryhmäsertifiointialueittain. Metsänomistajan tulee ilmoittaa lomakkeella kaikki kiinteistöt, jotka hän haluaa tuoda alueelliseen PEFC-ryhmäsertifiointiin. Koska kiinteistöt yksilöidään kiinteistötunnuksella, tulee niiden oikeellisuuteen kiinnittää huomiota. 

Kiinteistötunnus on muotoa xxx-yyy-nnnn-zzzz, esimerkiksi 092-416-0011-0123 (kunta-kylä-tila-talo). Kiinteistötunnus löytyy kiinteistöä koskevista otteista, kuten esimerkiksi kiinteistöveropäätöksestä tai lainhuutotodistuksesta. Kiinteistötunnukset tulee antaa ilmoittautumislomakkeeseen täydellisinä. Kiinteistötunnuksen etsimiseen voi käyttää esimerkiksi maanmittauslaitoksen karttapalvelua.

Yritysten ja yrittäjien osallistuminen PEFC-sertifiointiin

PEFC Suomen hyväksymiä yrittäjätietojen toimittajia voivat olla PEFC-sertifikaatin haltijat tai metsätalouden piiriin kuuluvat työalojen yrittäjäjärjestöt.

Yrittäjät ja yritykset voivat osallistua PEFC-sertifiointiin ilmoittautumalla KMY:lle. Osallistuminen maksaa 100 € (+ALV 24 %). Osallistuminen on voimassa vuoteen 2020 asti edellyttäen PEFC-vaatimusten noudattamista.

Metsätalouden yrittäjäjärjestöt voivat tehdä ilmoituksen PEFC-sertifiointiin osallistumisesta jäseniään koskien. Yrittäjäjärjestön jäsenyyteen liittyvästä PEFC-ilmoittautumisesta on saatavissa tietoja mm. Koneyrittäjien liitto ry:stä, METO Metsäalan Yrittäjät ry:stä ja Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry:stä. Yrittäjän ollessa jäsenenä PEFC-sertifiointia tarjoavassa yrittäjäjärjestössä, hänen ei tarvitse ilmoittautua KMY:n kautta PEFC-sertifiointiin.

Yritysten ja yrittäjien PEFC-ilmoittautuminen kattaa koko maan. Ilmoittautumista ei enää tarvitse tehdä aluekohtaisesti, vaan yhdellä ilmoituksella yrittäjä voi toimia PEFC-metsissä missä päin Suomea tahansa.

PEFC-kriteerien työnantaja- ja työntekijävaatimusten (PEFC FI 1002:2014 -kriteerit 21,22, 23 ja 24) tarkastamiseen on luotu tarkastuslista. Tarkastuslista on tarkoitettu urakanantajien ja aliurakoitsijoiden oman toiminnan tarkistamiseen.

Yrittäjän tai yrityksen sitoutumisen voi tarkastaa PEFC-yrittäjärekisteristä.

Yrittäjän tai yrityksen PEFC-osallistumistodistuksen voi tulostaa PEFC-yrittäjärekisteristä.

Ilmoittautumislomakkeet

Sähköistä ilmoittautumista varten ilmoittautuja tarvitsee voimassa olevan sähköpostiosoitteen. Osallistumismaksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä verkkopankkitunnuksia käyttäen.

Sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittautuja maksaa osallistumismaksun. Osallistuminen astuu voimaan, kun maksu on maksettu. Ilmoittautuneet saavat sähköpostiin vahvistuksen osallistumisesta PEFC-sertifiointiin.

KMY suosittelee ilmoittautumaan ensisijaisesti sähköisesti, sillä se lyhentää käsittelyaikaa. PEFC-sertifiointiin voi ilmoittautua myös lomakkeella, joka toimitetaan KMY:lle. Paperisten lomakkeiden käsittelyaika on kaksi-kolme viikkoa. Osallistuminen astuu voimaan vasta, kun lasku on maksettu

Sähköinen ilmoittautumislomake metsänomistajille ja yrittäjille/yrityksille.

 

Paperinen metsänomistajan ilmoittautumislomake (PDF) /

Paperinen metsänomistajan ilmoittautumislomake (täytettävä PDF)

 

Paperinen yrittäjän/yrityksen ilmoittautumislomake (PDF) /

Paperinen yrittäjän/yrityksen ilmoittautumislomake (täytettävä PDF)

 

Tietosuoja- ja rekisteriseloste (PDF)