Category Archives: Uutiset

Sertifiointikoordinaattori / Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry

Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry (KMY) toimii alueellisten PEFC-ryhmäsertifikaattien hakijana ja haltijana. Yhdistys huolehtii PEFC-standardien noudattamisesta sekä osallistuu PEFC-sertifioinnin tunnettuuden edistämiseen. KMY edustaa alueelliseen PEFC-ryhmäsertifiointiin osallistuneita sertifiointiprosessissa. Yhdistys ylläpitää rekisteriä alueelliseen PEFC-ryhmäsertifiointiin osallistuneista ja antaa tietoa sekä opastaa PEFC-sertifiointiin liittyvissä kysymyksissä. Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry:n perustajia ovat Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry, Metsäteollisuus ry sekä […]

Katko KMY:n sertifiointirekisterin toiminnassa 23.6.

KMY:n kiinteistön tarkastamisen kyselysovellus, sekä ilmoittatumislomakkeet ovat poissa käytöstä keskiviikkona 23.6.2021. KMY:n sertifiointirekisterin ylläpito siirtyy Coredo Oy:lle keskiviikkona 23.6. josta johtuen kiinteistön kyselysovellus ei ole käytössä, eikä KMY:lle ilmoittatuminen sähköisesti myöskään ole mahdollista. Pahoittelemme tästä aiheutuvaa haittaa.

Itäisen PEFC-alueen auditoinnit kesäkuussa

Alueellisen PEFC-ryhmäsertifioinnin vuoden 2021 ulkoiset auditoinnit käynnistyivät 14.6 itäisellä PEFC-alueella. Auditoinnit kohdistuivat PEFC-sertifiointiin sitoutuneisiin metsätoimijoihin, sekä suuriin metsänomistajiin kuten kaupunkeihin. Itäisellä alueella auditoinnit suorittaa Kiwa Inspecta Oy. Auditointien aikana kolme arvioijaa kiersi alueen sertifiointiin sitoutuneita toimijoita ja teki havaintoja vaatimusten noudattamisesta. Tulokset auditoinneista saadaan elokuun lopussa järjestettävässä sertifioinnin loppukokouksessa, jossa alueellinen sertifiointitoimikunta saa yhteenvedon alueen […]

Valmistautuminen vuoden 2021 auditointeihin käynnissä – tiivistelmät vuoden 2020 auditoinneista julkisesti nähtävillä

PEFC-vaatimusten toteutumista arvioidaan vuosittain auditoinneissa jokaisella kolmella ryhmäsertifiointialueella. Tiivistelmät auditointien tuloksista ovat julkisia ja nähtävillä KMY:n sivuilla. Edellisen vuoden audiotinneissa havaittuihin poikkeamiin on laadittu korjaavat toimenpiteet, joita alueen toimijat toteuttavat toiminnassaan mm. järjestämällä  koulutuksia ja viestimällä aihepiireistä. Korjaavilla toimenpiteillä pyritään vaikuttamaan poikkeaman syntyyn johtaneisin syihin. Johtuen laajoista sertifiointialueista on melkeinpä mahdotonta, ettei poikkeamia havaittaisi ja […]

Alueellisten metsäsertifiointitoimikuntien puheenjohtajat esittäytyvät

Alueellisten sertifiointitoimikuntien puheenjohtajina toimivat MTK:n kenttäpäälliköt, jotka sertifikaatin haltija, eli KMY:n hallitus on nimennyt tehtäviinsä. 1.2. toimikuntien puheenjohtajiin tuli muutoksia, kun  itäiselle, sekä läntiselle alueelle nimettiin uudet puheenjohtajat. Itäisellä PEFC-alueella toimikunnan puheenjohtajaksi Jukka Hujalan tilalle siirtyy Laura Harjunpää. Läntisellä PEFC-alueella toimikunnan puheenjohtajaksi Heli Mutkalan tilalle siirtyy Juho Ikonen. Pohjoisella PEFC-alueella toimikunnan puheenjohtajana jatkaa vankalla yhdeksän […]

Toimikuntien puheenjohtajat esittäytyvät – Laura Harjunpää

Laura Harjunpää, itäinen metsäsertifiointitoimikunta MTK metsälinjan kenttäpäällikkö / lakimies, maakunnalliset vastuualueet: Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala Olen koulutukseltani maa- ja metsätaloustieteiden maisteri (MMM) ja valmistun nyt alkuvuodesta 2021 oikeustieteen maisteriksi (OTM). Olen toiminut tähänastisella työurallani enimmäkseen erilaisissa esimies- ja johtajarooleissa kiinteistöturvallisuusalalla. Lisäksi toimenkuvaani on viime vuosina kuulunut työoikeudelliset, sopimusoikeudelliset ja tietosuojaan liittyvät kysymykset. Työskentelin aikanaan myös kolmena […]

Toimikuntien puheenjohtajat esittäytyvät – Juho Ikonen

Juho Ikonen, läntinen metsäsertifiointitoimikunta Kenttäpäällikkö/ Metsäasiantuntija, MTK Metsälinja Taustaltain olen keskisuomalainen talonpoika, jonka elämä kuljetti aikanaan Itä-Suomen yliopistoon opiskelemaan metsätieteitä. Keväällä 2018 metsänhoitajaksi (MMM, metsäekonomia ja -politiikka) valmistumisen myötä hyppäsin UPM:n ympäristö- ja viestintävastuiden kautta Eduskuntaan Keskustan eduskuntaryhmän ryhmäkansliaan poliittisen avustajan tehtäviin. Syksyllä 2020 aloitin nykyisessä roolissani MTK metsälinjalla Lounais-Suomen kenttäpäällikkönä. Työelämän intohimonani on ollut […]

Toimikuntien puheenjohtajat esittäytyvät – Markku Ekdahl

Markku Ekdahl, pohjoinen metsäsertifiointitoimikunta Kenttäpäällikkö, metsäasiantuntija, MTK Metsälinja Olen toiminut metsäteollisuuden puunhankinnassa, taloushallinnossa ja IT:ssä 14, vuotta. Nykyisessä työtehtävässäni  MTK:n kenttäpäällikkönänä olen toiminut 9 vuotta. Alueellinen PEFC-sertifiointi on riippumattoman auditoijan todentama järjestelmä, joka osoittaa että suomalainen puu on kestävästi tuotettua. Metsänomistajille ryhmäsertifiointi on ainut kustannustehokas tapa toteuttaa metsänomistajien kiinteistöjen sertifiointi. Myös yrittäjät hyötyvät keskitetysti hoidetusta ryhmäsertifioinnista, jossa […]

Auditointitulokset ja korjaavat toimenpiteet 2020

Ulkoisissa arvioinneissa havaitut poikkeamat osoittavat, jos kriteereitä ei ole noudatettu vaaditulla tasolla. Korjaavat toimenpiteet laaditaan alueellisissa sertifiointitoimikunnissa ja ne voivat olla esimerkiksi viestintää tai koulutusta tai organisaatiokohtaisia toimenpiteitä. Vuoropuhelua käydään vaatimusten noudattamisen lisäksi myös siitä, miten puutteita havaitaan ja miten tietoa sertifioinnin vaatimusten täyttymisestä saadaan entistä kattavammin. Vuoden 2020 audioinneissa havaittiin poikkeamia itäisellä alueella kuuden, […]