Skip to main content

Koneyrittäjien liitto on energia-, maarakennus- ja metsäalan koneyrittäjien valtakunnallinen yrittäjä- ja työnantajajärjestö. Jäsenistöömme kuuluu noin 1 100 metsäkonealan yrittäjää, joista valtaosa työskentelee puunkorjuun ja metsänparannustöiden parissa.

Olemme ilmoittaneet Kestävän Metsätalouden Yhdistykselle Koneyrittäjien liiton, sen jäsenyhdistysten sekä jäsenten osallistumisesta PEFC-metsäsertifiointijärjestelmään ja sitoutumisesta sen tarkistettujen standardien mukaiseen toimintaan.

Koneyrittäjien tehtävänä on toimia standardien vaatimusten mukaisesti metsätalouden töissä. Koska metsätaloudessa on laajasti sitouduttu käyttämään metsäsertifiointiin sitoutuneiden yritysten palveluita sertifioiduissa metsissä toimittaessa, jäseninä olevien koneyritysten on tarvittaessa osoitettava kuuluvansa Koneyrittäjien liittoon ja siten olevansa mukana PEFC-sertifiointijärjestelmässä.

Viitaten Heli Mutkalan edelliseen blogitekstiin, Koneyrittäjät on mukana torjumassa harmaata taloutta, sitoutumalla sertifiointiin ja noudattamalla annettuja kriteereitä. Tämä vaatii myös sitä, että pääurakoitsijan on huolehdittava sertifiointikriteerien (erityisesti kriteerien 21-24) noudattamisesta kuljettajia ja aliurakoitsijoita myöten.

Koneyrittäjät on tehnyt sertifioinnin tarkastuslistan, jolla jäsenyrittäjät voivat tarkastaa, että yrityksessä toimitaan sertifioinnin kriteerien mukaisesti. Lisäksi sertifiointiin liittyvissä kysymyksissä jäsenet voivat myös kääntyä Koneyrittäjien liiton toimihenkilöiden puoleen.

On tärkeää muistaa, että sertifiointi on yksi tärkeä keino, jolla voidaan turvata sekä osoittaa Suomen metsäsektorin ja puunhankintaketjun hyväksyttävyys, toiminnan jatkuvuus ja työllisyys tulevaisuudessakin.

Lauri Hyytiäinen, Koneyrittäjien metsäasiantuntija, lauri.hyytiainen(at)koneyrittajat.fi