Skip to main content

Metsäsertifioinnin vaatimuksissa on monta kohtaa, joissa käsitellään työntekijöiden asemaa, oikeudenmukaista kohtelua, osaamisen varmistamista ja työhyvinvointia. Niissä edellytetään, että metsäalan töissä noudatetaan työlainsäädäntöä ja työehtosopimuksia.

PEFC-sertifioinnissa ei siis pidetä huolta pelkästään metsistä ja niiden kestävästä hoidosta, tai luonnosta ja ympäristöstä. Sillä halutaan myös taata metsissä työtä tekevien ja toimihenkilöiden olosuhteet ja mahdollisuus turvalliseen työntekoon. Harmaata taloutta ei metsäalalla hyväksytä. Se on hyvä tavoite. On reilua noudattaa säädettyjä lakeja, eikä yrittää kiertää veroja tai työnantajavelvollisuuksia. Ne ovat meidän yhteiskuntamme tukipilareita. Lainsäätäjien velvollisuus on tehdä sellaiset lait, että pyörät pyörivät – meidän muiden noudattaa niitä.

Alla on lueteltu PEFC-kriteerit, jotka koskevat näitä asioita. Sertifioinnin vaatimusten toteutumisen tarkastajat ovat tarkkoja työnantajavelvoitteiden noudattamisen suhteen ja yhdenkin kirjallisen työsopimuksen puuttumisesta rapsahtaa yleensä lievä poikkeama alueelle. Tarkempaa tietoa asiasta löytyy PEFC-kriteeristöstä.

Kriteeri 1: Metsätaloudessa noudatetaan voimassa olevaa metsä-, ympäristö- ja työlainsäädäntöä sekä niihin liittyviä Suomen ratifioimia kansainvälisiä sopimuksia.

Kriteeri 21: Työntekijöiden riittävä ammatillinen osaaminen varmistetaan.

Kriteeri 22: Työn toteuttajille ja työntekijöille luodaan edellytykset turvalliseen ja laadukkaaseen työntekoon.

Kriteeri 23: Työn- ja urakanantajat noudattavat työ- ja sosiaalilainsäädäntöä, työehtosopimuksia sekä ulkomaalaisen työvoiman käyttöä koskevaa lainsäädäntöä.

Kriteeri 24: Työn- ja urakanantajat ovat maksaneet verot sekä sosiaaliturva- ja työeläkemaksut. He edellyttävät alihankkijoidensa ja heille työvoimaa vuokraavien yritysten maksavan verot sekä sosiaaliturva- ja työeläkemaksut sekä noudattavan työ- ja sosiaalilainsäädäntöä, työehtosopimuksia sekä ulkomaalaisen työvoiman käyttöä koskevaa lainsäädäntöä. Metsäorganisaatioiden metsätyötä koskevissa hankinnoissa noudatetaan hyviä hankintakäytäntöjä.

 

Teksti ja kuva

Heli Mutkala, läntisen metsäsertifiointitoimikunnan puheenjohtaja, heli.mutkala(at)mtk.fi