Skip to main content
UUTISET

Metsänhoidon käytännön toteutukseen vaikuttava ryhmäsertifioinnin standardi päivittyy

By 08/10/20207 joulukuun, 2021No Comments

Käynnissä oleva PEFC-standardityö kattaa metsäsertifioinnin standardin lisäksi myös PEFC FI 1001ryhmäsertifioinnin standardin päivityksen, jossa määritellään sertifioinnin käytännön toteutukseen ja sertifikaatin haltijan ja sertifiointiryhmään kohdistuvat velvollisuudet. Päivitys tulee vaikuttamaan erityisesti toimijoihin, jotka ylläpitävät rekisteriä sertifiointiin sitoutuneista metsänomistajista ja yrittäjistä.

Tällä hetkellä käytössä oleviin käytäntöihin on tulossa muutoksia uusien vaatimusten myötä ja kansainvälinen PEFC ST 1002:2018-standardi sisältää mm. kokonaan uuden vaatimuksen sisäisen auditoinnin järjestämisestä sertifiointiryhmän jäsenten keskuudessa. Tietoa metsänomistajien, yrittäjien ja yritysten sitoutumisesta sertifiointiin tarvitaan entistä kattavammin. 

Päivitystyössä on käytössä PEFC Suomen tarjoama konsultti, jonka avustuksella pyritään löytämään toimivat käytännöt kriteerin vaatimuksen soveltamiseen Suomen olosuhteissa. KMY seuraa päivitystyötä aktiivisesti ja tuottaa tietoa konsultin tarpeisiin nykyisistä käytännöistä, niin että uusiin vaatimuksiin löytyisi mahdollisimman toimivat käytännöt standardin käyttöönoton yhteydessä.