Skip to main content

Itäisen alueen arvioinnit sujuivat kesäkuussa aurinkoisissa merkeissä, tuloksia käytiin läpi alueen loppukokouksessa

PEFC-ryhmäsertifioinnin itäisen alueen loppukokouksessa käytiin läpi kevään tiedonkerussa ja kesäkuun arvioinneissa esiin tulleita huomioita. Poikkeamaan johtaneita havaintoja kertyi tänä vuonna kuuden (6) kriteerin osalta. Alueen sertifiointitoimikunta laatii havaittuihin puutteisiin korjaavien toimenpiteiden suunnitelman.

Alueen pääarvioija Timo Soininen sertifiointiyritys Kiva Inspecta:sta toi positiivisena havaintona esille toimijoiden laadunseurannan tason hyvän kehityksen ja erilaiset käytössä olevat sovellukset, jotka helpottavat laaturaportointia. Myös työntekijöiden hyvää laatutietämystä kiiteltiin. Sähköiset koulutukset ja koulutusseurannat ovat lisääntyneet, mikä helpottaa myös toimintaa korona-aikana. Ensi vuoden osalta on huomioitava koronan vuoksi rästiin jääneitä ensiapukoulutuksia, joita ei sähköisesti pystytä järjestämään.

Metsätalouden toiminnassa turvallisuuskäytännöt ovat kehittyneet hyvin, 112-sovellus on toimijoilla käytössä ja metsässä työskentelyn riskit tunnistetaan hyvin. Työnanatajavelvoitteet olivat hyvin tiedossa, yrittäjäarvioinneissa keskityttiinkin erityisesti ulkomaisen työvoiman käyttöön.

Huomiota tulee kiinnittää edelleen säästöpuihin, taimikonhoitoon ja vesistökysymyksiin. Säästöpuiden kokonaismäärä oli hyvällä tasolla, mutta leimikkokohtaisia puutteita havaittiin niin toimijoiden omavalvonnassa, kuin Metsäkeskuksen suorittamissa tarkastuksissakin. Toimijoiden omavalvonnassa esille tulleet putteet ovat positiivisia arvioinnin luotettavuuden kannalta. Tämä  osoittaa, että toimijat ovat sitoutuneita ja tuovat aidosti esille virheitä.

Erityistä huomiota tulisi jatkossa kiinnittää myös metsänkäyttöilmoituksiin, sillä ne ovat merkittävässä roolissa myös kun täytetään kansainvälistä vaatimusta hakkuiden laillisuudesta. Toimihenkilöitä tulisi muistuttaa erityisesti metsänkäyttöilmoituksen voimassaolon tarkistamisesta hakkuiden alkaessa.

Edellisvuonna poikkeama kirjattiin KMY:n ja PEFC:n kyselysovellusten käytöstä, mutta nyt ne  olivat toimjoilla hyvin käytössä. Ryhmäsertifioinnin toteutuksessa ei havaittu poikkeamia tänä vuonna.