Skip to main content

PEFC FI 2014 standardin mukainen sertifiointikausi jatkuu arvioidusti vuoden 2022 loppuun asti. KMY:lle jo ilmoittautuneiden metsänomistajien ja yrittäjien sitoutumiset ovat voimassa, kunnes uusi standardi tulee voimaan ilman erillistä ilmoittautumista, tai maksua jatkokaudesta. Jatkokausi ei edellytä sitoutuneilta erillisiä toimenpiteitä. Siirtymäaikana metsänomistajien ja yrittäjien ilmoittautumisia otetaan vastaan normaalisti.

Tällä hetkellä voimassa oleva PEFC FI 2014 -standardisarja otettiin käyttöön vuonna 2016. Sertifiointikausi on alkuperäisissä sopimuksissa määritelty niin, että PEFC-metsäsertifiointiin sitoutuminen on voimassa viisivuotiskauden ja kestää vuoden 2020 loppuun asti. Tällä hetkellä käynnissä olevan standardityön tuloksena syntyvä uusi PEFC FI-standardisarja tulee voimaan arvioidusti vuonna 2022-2023. Tästä johtuen vanha standardi, sekä ilmoittautumiset ovat edelleen voimassa, kunnes päivitetty standardi astuu voimaan. Tarkka ajankohta täsmentyy myöhemmin, sillä standardisarja käy vielä läpi mm. kansainvälisen hyväksynnän.

Uuden standardin astuessa voimaan vaaditaan metsänomistajilta ja yrittäjiltä uudet ilmoittautumiset sertifioinnin piiriin. Ilmoittautumisia uuden standardin mukaiseen sertifiointiin aletaan kerätä vasta kun uusi standardi on saanut hyväksynnän, tämän hetken arvion mukaan 06/2022 jälkeen. Tästä tiedotetaan myöhemmin, kun aikataulu täsmentyy.

Standardityön etenemistä voi seurata PEFC-Suomen sivuilta: https://pefc.fi/standardityo/

https://pefc.fi/standardityo/