Skip to main content

Iiro Hirvimäki on aloittanut KMY:n sertifiointikoordinaattorina 8.1.2024 Kaisa Kettusen siirryttyä toiminnanjohtajan tehtävään. Hän työskentelee pääosin sisäisten auditointien parissa ja hänen toimenkuvaansa kuuluu mm. tiedon kerääminen, analysointi ja raportointi sekä erilaisten koulutusten suunnittelu. 

Iiro Hirvimäki

Iiro viimeistelee metsätalousinsinöörin opintojaan Mikkelissä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa ja on työskennellyt aiemmin puunhankinnan parissa UPM-Kymmene Oyj:llä ja metsänhoitotöissä Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savossa. 

Iiron tavoittaa sähköpostitse osoitteesta iiro.hirvimaki(at)kestavametsa.fi.