Skip to main content

Iiro Hirvimäki har börjat som KMY:s certifieringskoordinator efter att Kaisa Kettunen övergått till verksamhetsledare. Han arbetar främst med interna revisioner och hans arbetsbeskrivning inkluderar datainsamling, analys och rapportering, samt planering av olika utbildningar.  

Iiro Hirvimäki

Iiro studerar som en skogsbruksingenjör vid Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu i S:t Michel och har tidigare arbetat med virkesanskaffning vid UPM-Kymmene och skogsvård vid Södra Savolax Skogsvårdsföreningen. 

Iiro nås via e-post iiro.hirvimaki(at)kestavametsa.fi