Skip to main content

Itäisellä PEFC-alueella on viimeiset viikot tarkasteltu sertifiointiin sitoutuneiden toimijoiden toimintaa kolmen auditoijan voimin. Sertifiointiyrityksenä alueella seuraavan kolmivuotiskauden toimii DNV. Auditointipäivän aikana käydään läpi yrityksen dokumentaatiota, sekä toimintatapoja ja tarkastellaan toteutettuja ja käynnissä olevia kohteita maastossa.

Auditoinnit ovat toimijoille tuttuja ja PEFC-vaatimukset olivatkin hyvin hallussa. Ilahduttavaa on, että toimijat käyvät auditoinnissa omaa toimintaansa kattavasti läpi ja mahdollisista puutteista kerrotaan myös avoimesti. Laadunseurantaa ja oman toiminnan seurantaa tehdään ja hyödynnetään toiminnan kehittämisessä. Sertifiointikäytännöt ovat integroituna jokapäiväiseen toimintaan ja näin osa jokaisen toimijan arkea.

Koumet Oy:n harvennuskohteella tarkasteltiin työn jälkeä, jonka auditoija Rolf Arnkil totesi erinomaiseksi. Muutenkin toiminta oli hyvällä mallilla ja täytti sertifioinnin vaatimukset. Koumetilta kohteita esittelemässä olivat toimitusjohtaja Jussi Laakso ja metsätyönjohtaja Tiina Kosonen.

Keskustelua käytiin myös PEFC:n turvaamien luonnonsuojelullisesti arvokkaiden elinympäristöjen tunnistamista erityisesti ojittamattomien korpien, sekä puustoltaan vanhojen metsien osalta. Ennakkoon toteutetussa tiedonkeruussa saatiin AVI:n metsäalan toimijoihin toteuttamista tarkastuksista tietoa, joista kävi ilmi, että sosiaalisissa PEFC-vaatimuksissa on vielä kehitettävää. Työnantaja-, sekä urakanantajan velvoitteiden toteutumista tarkasteltiinkin erityisesti vielä maastokierroksilla.

Auditoinnin loppukokous järjestetään elokuun lopussa, jossa käydään läpi yhteenveto alueen havainnoista, jonka jälkeen alueelliset sertifiointitoimikunnat pääsevät työstämään korjaavia toimenpiteitä havaittuihin puutteisiin nähden. Korjaavien toimenpiteiden hyväksynnän jälkeen sertifiointiyritys myöntää alueelle uuden sertifikaatin.