Skip to main content

KMY järjesti kaksi PEFC-koulutuswebinaaria liittyen työturvallisuuteen, työnantajavelvoitteisiin ja tilaajavastuuseen. Webinaarit olivat osa korjaavia toimenpiteitä, jotka laadittiin vuoden 2021 auditoinneissa havaittuihin poikkeamiin. Webinaarien sisällöt käsittelivät standardin vaatimuksia lainsäädännön näkökulmasta ja kouluttajana toimi lakiasiantuntija.

Ensimmäinen webinaari käsitteli yleisiä työnantajavelvoitteita ja työturvallisuutta metsäalalla. Koulutus antoi hyvän katsauksen työnantajavelvoitteiden kokonaisuuteen ja mm. siihen, mitä erilaisia työsuhteisiin liittyviä dokumentteja työnantajalta tulee löytyä. Webinaarin aiheita olivat työnantajan oikeudet ja velvollisuudet, työnjohto- ja valvontaoikeus, työntekijän oikeudet ja velvollisuudet, sekä työsuhteen eri muodot ja työsopimus. Koulutuksessa painotettiin erityisesti, että työnantajan velvollisuus huolehtia työn turvallisuudesta on laaja kokonaisuus, johon tulee suhtautua riittävällä vakavuudella. Työn vaarojen arviointi ja työturvallisuuden kehittäminen on jatkuva prosessi, jossa toimintaa ja toimiympäristöä tarkastellaan kriittisesti toiminnan kehittämiseksi.

Toisessa webinaarissa käsiteltiin tilaajavastuulain asettamia velvoitteita ja jatkettiin työturvallisuusaiheiden parissa. Koulutuksessa käytiin läpi metsäalan keskeisiä työsuojelusäännöksiä ja työnantajalta vaadittuja työturvallisuusdokumentteja. Lisäksi käsiteltiin vuokratyötä ja alihankintaa työturvallisuuslain näkökulmasta. Tilaajavastuun osalta tarkasteltiin tilaajavastuulain mukaista selvitysvelvoitetta ja tilanteita, joissa se vaaditaan.

Alueelliseen ryhmäsertifiointiin osallistuvat voivat pyytää webinaaritallenteen ja -materiaalin nähtäväksi KMY:n kautta. Koulutusten aiheisiin voi myös tutustua usean viranomaisen ja muun toimijan kautta. Työturvallisuuteen liittyvää materiaalia löytyy kattavasti Työturvallisuuskeskuksen sivuilta ja heidän julkaisuistaan. Esimerkiksi työn vaarojen arviointiin liittyvää ohjeistusta löydät täältä. Tilaajavastuulakiin ja sen velvoitteisiin löytyy ohjeistusta esimerkiksi Työsuojeluhallinnon verkkosivuilta. Työnantajan vastuista ja velvollisuuksista pääset lukemaan esimerkiksi Suomi.fi-palvelusta.