Skip to main content

PEFC-metsäsertifioinnin mukainen toiminta auditoidaan vuosittain otantaan perustuen. Alueiden sertifikaattien voimassaolon edellytyksenä on, että auditoinneissa esille nousseisiin puutteisiin reagoidaan kaikilla alueilla.

Valtakunnallinen työryhmä on käsitellyt alueellisen ryhmäsertifioinnin auditoinneissa havaitut poikkeamat ja korjaavista toimenpiteistä tiedotetaan laajemmin alkuvuoden aikana. Korjaavien toimenpiteiden läpikäyntiä varten järjestetään helmikuussa kaksi webinaaria.

Webinaareissa käydään läpi vuoden 2023 auditoinneista kirjatut poikkeamat, niihin löydetyt juurisyyt, sekä valtakunnallisen työryhmän laatimat korjaavat toimenpiteet. Organisaatioita kannustetaan edellyttämään toimihenkilöiden osallistumista tai vähintäänkin webinaarin katsomista tallenteelta jälkikäteen.​

Korjaavien toimenpiteiden webinaarit:

  • Työelämä ja yrittäjyys 13.2.2024 klo 14.00–16.00. ​
  • Metsänhoidon ja puunkorjuun toimenpiteisiin liittyvät poikkeamat 15.2.2024 klo 14.00–16.00.

Ilmoittaudu webinaareihin alta löytyvien linkkien kautta 11.2. mennessä. Linkki tapahtumaan lähetetään ilmoittautuneille ennen webinaaria.

Sertifiointiin sitoutuneiden toimijoiden tulee osaltaan tarkastaa, löytyykö auditointihavaintoja vastaavia puutteita omasta toiminnasta ja tarvittaessa huolehtia siitä, että puutteet korjataan.

KMY suosittelee, että toimijat tarkastelisivat omaa toimintaansa kaikkien PEFC-vaatimuksien osalta vuosittain esimerkiksi korjaavien toimenpiteiden yhteydessä. Tähän voi hyödyntää esimerkiksi PEFC Sertiseriffiä, jonka läpikäynti toimii hyvänä tarkastuslistana toiminnan vaatimustenmukaisuuden osalta.​