Skip to main content

Suomessa PEFC-sertifiointia toteutetaan alueellisena ryhmäsertifiointina, joka edellyttää sekä metsänomistajien, että yrittäjien ja yritysten ilmoittautumista mukaan sertifiointiin. Suomen PEFC-standardit edellyttävät sertifiointiin osallistuvia organisaatioita ja metsänomistajia hankkimaan sertifioidussa metsissä käytettävät palvelut PEFC-ilmoittautuneilta yrityksiltä silloin, kun tilauksen laajuus edellyttää tilaajavastuulain mukaista selvitystä. Metsänhoitotöiden lisäksi myös puunhankinta sertifioiduista metsistä edellyttää sertifiointiin sitoutumista.

PEFC-ilmoittautumisella toimijat vakuuttavat sitoutuvansa noudattamaan sertifioinnin vaatimuksia toimiessaan sertifioinnin piirissä olevalla kiinteistöllä. Auditointien yhteydessä onkin aina oltava tiedossa, ketkä sertifioiduissa metsissä työskentelevät. Toimijoiden tulee varmistaa sertifiointivaatimusten täyttyminen omassa toiminnassaan ja urakanantajien on lisäksi huolehdittava, että heidän käyttämänsä urakoitsijat ovat tietoisia PEFC-standardin vaatimuksista.

Yrityksiä ja yrittäjiä koskevat myös sosiaalista kestävyyttä edistävät vaatimukset, joissa huomioidaan mm. työnantajavelvoitteiden toteutuminen, työntekijöiden osaamisen ja työhyvinvoinnin varmistaminen ja hyvien käytäntöjen noudattaminen metsätyöpalveluiden hankinnoissa. Työntekijöiden hyvinvointi, turvallinen työympäristö ja harmaan talouden torjunta ovat tärkeä osa sosiaalisesti kestävää metsien käyttöä, josta jokaisen sertifiointiin sitoutuneen tulee huolehtia.

Yrittäjien ja yritysten PEFC sitoutuminen mahdollistaa sertifioiduissa metsissä toimimisen. PEFC-sertifiointiin ilmoittautunut yritys tai yrittäjä voi tarjota palveluitaan PEFC-metsiin missä päin maata tahansa. Ilmoittautumiselle on kaksi tapaa.

  1. Yritykset ja yrittäjät ilmoittautuvat metsätalouden piiriin kuuluvien työalojen yrittäjäjärjestöjen jäsenyyden kautta, tai
  2. ilmoittautumalla alueellisia PEFC-ryhmäsertifikaatteja hallinnoivalle Kestävän Metsätalouden Yhdistykselle. KMY:n kautta liittyminen tapahtuu ensisijaisesti sähköisellä ilmoittautumislomakkeella (https://www.kmyrekisteri.fi/#/ilmoittautuminen).

Lisätietoa ilmoittautumisesta löytyy osoitteesta: https://kestavametsa.fi/yrittajien-ilmoittautuminen/