Skip to main content

Huom. tiedote ei koske 4.7.2022 jälkeen KMY:lle ilmoittautuneita metsänomistajia ja yrittäjiä, sillä ne kattavat jo tulevan standardikauden. Tiedote ei myöskään koske metsänomistajia ja yrittäjiä, joiden sertifiointi on hoidettu metsänomistajaa edustavan palveluntarjoajan tai yrittäjäjärjestön kautta.

Alueellisessa PEFC-ryhmäsertifioinnissa otetaan nyt käyttöön päivitetyt ja kansainvälisen hyväksynnän saaneet kansalliset PEFC FI 2022 -standardit. Suoraan KMY:n kautta sertifiointiin osallistuneiden yrittäjien, yritysten ja metsänomistajien tulee ilmoittautua mukaan uudelle kaudelle, jos sertifioinnin halutaan jatkuvan.

Mikäli metsänomistajan sertifiointi on hoidettu Metsänhoitoyhdistyksen, Metsä- tai Sahateollisuuden yritysten, tai muun metsäpalveluyrityksen kautta, sertifiointi jatkuu sopimukseen tai jäsenyyteen perustuen, eikä edellytä toimenpiteitä KMY:lle.

Yrittäjän ollessa jäsenenä PEFC-sertifiointia tarjoavassa yrittäjäjärjestössä; Koneyrittäjät ry:ssä, METO – Metsäalan Yrittäjät ry:ssä ja Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry:ssä, ei ilmoittautumista KMY:n kautta PEFC-sertifiointiin tarvita.

Uuden ilmoittautumisen yhteydessä sitoudutaan noudattamaan päivitettyjä PEFC FI 1001:2022 ja PEFC FI 1002:2022 -standardeja. Uusi ilmoittautuminen on voimassa koko tulevan standardikauden, jonka arvioidaan kestävän noin viisi vuotta.  Vanhat, ennen 4.7.2022 tehdyt ilmoittautumiset poistetaan KMY:n kiinteistörekisteristä ja PEFC Suomen yrittäjärekisteristä vuoden 2022 lopussa.

METSÄNOMISTAJA, TARKASTA SERTIFIOINTISI VOIMASSAOLO

Mitä kautta olet mukana sertifioinnissa?

  1. Mikäli olet mukana metsänhoitoyhdistyksen jäsenenä, metsä- tai sahateollisuusyrityksen taikka metsäpalveluyrityksen kautta, sertifiointisi jatkuu sopimukseen tai jäsenyyteen perustuen, eikä näin edellytä toimenpiteitä.
  2. Mikäli olet ilmoittautunut mukaan KMY:lle, ja edellinen ilmoittautumisesi on tehty ennen 4.7.2022, sinun on ilmoittauduttava uudelleen. KMY:n kautta ilmoittautuminen maksaa 60€ + ALV 24%. Voit ilmoittautua KMY:lle sähköisellä ilmoittautumislomakkeella.

YRITTÄJÄ, TARKASTA SERTIFIOINTISI VOIMASSAOLO

Mitä kautta olet mukana sertifioinnissa?

  1. Mikäli olet mukana PEFC Suomen hyväksymän yrittäjäjärjestön jäsenyyden kautta, sertifiointisi jatkuu jäsenyyteen perustuen. Yrittäjäjärjestön jäsenyyteen liittyvästä PEFC-ilmoittautumisesta on saatavissa tietoja mm. Koneyrittäjien liitto ry:stä, METO Metsäalan Yrittäjät ry:stä ja Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry:stä.
  2. Mikäli olet mukana KMY:n kautta ja edellinen ilmoittautumisesi on tehty ennen 4.7.2022, sinun on ilmoittauduttava uudelleen. Ilmoittautuminen maksaa 120€ + ALV 24%. Voit ilmoittautua sähköisellä ilmoittautumislomakkeella.