Skip to main content

Viimeisimmän tiedon mukaan päivitettyjen PEFC FI -standardien kansainvälinen hyväksyntäprosessi on edelleen viivästynyt ja standardien hyväksyntää odotetaan tulevien viikkojen aikana.

Aiemman uutisoinnin mukaan KMY sertifikaatin haltijana on edellyttänyt päivitettyjen standardien käyttöönottoa heti niiden hyväksynnän jälkeen ja kaiken toiminnan siirtämistä, myös ennen siirtymää solmittujen hakkuu- ja metsänhoitotöiden sopimusten osalta, uuden standardin mukaiseksi viimeistään 1.1.2023.

Koska varmaa päivämäärää standardien hyväksynnälle ei ole saatu, on linjauksena edelleen se, että uusien standardien mukaiseen toimintaan lähdetään siirtymään heti niiden hyväksynnän jälkeen. Standardien hyväksynnästä on kaikilla toimijoilla aikaa siirtymään hyväksyntää seuraavan kuukauden loppuun, eli mikäli hyväksyntä tapahtuu joulukuussa, tulee siirtymä olla suoritettuna helmikuun alkuun mennessä. Käyttöönotosta tiedotetaan laajasti sekä KMY:n, että PEFC Suomen toimesta.

Standardien sisältöihin ei ole tulossa muutoksia metsien hoidon- ja käytön osalta. Kuten aiemminkin on tiedotettu, voidaan siirtymään valmistautua hyvin jo ennen standardien julkaisua noudattamalla standardiversioita rinnakkain. Koulutusmateriaalia on muutosten osalta tarjolla PEFC Suomen webinaareissa ja uudet vaatimukset käydään läpi myös Sertiseriffi PEFC -oppimisympäristössä, joka on vapaasti käytettävissä KMY:n sivuilla.