Skip to main content

PEFC Suomi on tiedottanut, että PEFC-metsästandardin kansainvälinen arviointi- ja hyväksymisprosessi on yhä kesken. Standardiluonnoksen loppuraportti siirtyy lokakuulta loppuvuotta kohden. Viiveen syynä on PEFC Councilin hakemusruuhka eri jäsenorganisaatioiden kansallisten arviointiprosessien vuoksi.

Uudistetut PEFC-vaatimukset otetaan metsätaloudessa käyttöön kansainvälisen arvioinnin valmistuttua sertifikaatin haltijoiden asettamissa aikatauluissa. KMY on alueellisten PEFC ryhmäsertifikaattien haltijana linjannut, että siirtymää päivitettyihin standardeihin lähdetään toteuttamaan lokakuussa ja kaiken toiminnan tulee olla päivitettyjen standardien mukaista 1.1.2023 alkaen.

Päättyvän standardikauden aikana solmittujen metsänhoito- ja hakkuusopimusten mukaiset toimenpiteet voidaan toteuttaa vanhan standardin mukaan vielä vuoden 2022 loppuun saakka. Uudet sopimukset tulisi tehdä uusien vaatimusten mukaisesti heti standardien käyttöönoton jälkeen.

Siirtymäkausi jää lyhyeksi, joten KMY suosittaa toimijoita sisällyttämään uuden standardin vaatimukset toimintaan hyvissä ajoin. Metsien kestävän hoidon ja käytön standardin sisällöt eivät tule muuttumaan kansainvälisessä prosessissa, joten uusia vaatimuksia voi alkaa noudattaa rinnakkain nykyisten vaatimusten kanssa. KMY tiedottaa aikatauluista välittömästi niiden täsmentyessä.