Skip to main content

Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry:n pohjoiselle PEFC-ryhmäsertifiointialueelle myönnettiin uusi sertifikaatti. Sertifikaatin myönsi DNV GL – Business Assurance.

KMY päätti vuonna 2019 aluejaon muutoksesta, jossa viidestä PEFC-ryhmäsertifioinnin alueesta siirryttiin kolmeen alueeseen ja sertifikaatteja haettiin uudelle aluejaolle. Kaikille uusille PEFC-ryhmäsertifioinnin alueille on nyt myönnetty sertifikaatit ja aluejaon muutos on saatu päätökseen. Sertifikaatit varmistavat sen, että uusilla alueilla metsien hoito ja käyttö on sertifioinnin vaatimusten mukaista.  Uudet alueet ja niiden sertifikaattinumerot ovat:

  • Pohjoisen alueen (Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi) uusi sertifikaattinumero on 10000209997-MSC-FINAS-FIN voimassa 20.5.2020 alkaen. 19.5.asti voimassa on sertifikaatti nro 9530-02.
  • Läntisen alueen (Uusimaa, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Pohjanmaa, Ahvenanmaa, Varsinais-Suomi, Pirkanmaa, Satakunta, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Keski-Suomi) sertifikaattinumero on 9529-03.
  • Itäisen alueen (Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Etelä-Savo, Etelä-Karjala ja Kymenlaakso) sertifikaattinumero on 9528-03.

uusi aluejako

Yhdistyksen toiminnan kannalta suurempien alueiden hallinta on tehokkaampaa ja myös alueellisten sertifiointitoimikuntien toiminta yhtenäistyy. Kestävien hakkuumäärien tarkastelu on myös tarkoituksenmukaista suurilla alueilla, koska puuta kuljetetaan yli maakunta- ja aluerajojen.

KMY:n sertifikaatit löytyvät osoitteesta https://kestavametsa.fi/alueellinen-pefc-ryhmasertifiointi/sertifikaatit/.