Skip to main content

Sertifioinnin vaatimukset monipuolisesti esillä Lappeenrannan kaupungin arvioinnissa

Vuoden 2020 auditointikausi käynnistyi helteisissä merkeissä itäiseltä PEFC alueelta, jossa Kiwa Inspectan arvioijat kiersivät reilun viikon ajan 8.-15.6. Arvioitavat kohteet valitaan vuosittain sertifiointiin sitoutuneiden keskuudesta, joista Lappeenrannan kaupunki oli vuorossa heti ensimmäisenä auditointipäivänä.

Kaupungin metsien hoidossa huomioidaan useita eri sertifiointikriteereitä. Kaupungin metsätalouspäällikkö Janne-Perttu Rantonen esittelikin kattavasti kaupungin metsien hoitoa ja käyttöä, sekä sertifiointivaatimusten noudattamista Kiwa Inspectan arvioija Risto Rannalle.

Erityishuomiota vaativat mm. virkistysalueilla ja niiden ympäristöissä tapahtuvat hakkuut. Tiedotus toimenpiteistä hoidetaan aina hyvissä ajoin alueen käyttäjille ilmoitustauluilla sekä mahdollisuuksien mukaan postitse ja sosiaalisessa mediassa. Virkistysalueilla varotaan vahingoittamasta kulkureittejä ja koneilla pyritään välttämään niillä tai niiden yli ajamista. Myöskään hakkuutähteet eivät saa haitata kulkua.

Turvallisuusnäkökohdat korostuvat virkistysalueiden hakkuissa ja vaativat myös koneen kuljettajilta erityistä valppautta, sekä valmiutta keskustella toimenpiteistä ympäristön asukkaiden kanssa. Kaupunkimetsien hakkuut herättävätkin keskustelua ja jakavat monesti mielipiteitä. Lappeenrannan kaupungin kotisvuilta löytyy tietoa kaupungin metsien käytöstä kaupungin asukkaille.

Lappeenrannan kaupungin metsissä erikoiskohteet on huomioitu hyvin rajaamalla ne talouskäytön ulkopuolelle. Hakkuita ja hoitotoimenpiteitä suunnitellessa on kaupungilla tavallista kattavammin tietoa biologisen monimuotoisuuden ja museoviraston kohteista. Rajapinta-aineistojen lisäksi näitä tietoja täydennetään kaupungin omista selvityksistä saaduilla aineistoilla. Kaupunki työllistää joka kesä metsäharjoittelijan, joka päivittää metsäsuunnitelmia kesän aikana.