Skip to main content

Sertifikaatin haltijana Kestävän Metsätalouden Yhdistys huolehtii alueellisessa PEFC-ryhmäsertifioinnissa auditointien järjestämisestä alueille vuosittain. Sertifiointikaudet kestävät kolme vuotta, jonka aikana alueiden toiminnan tasoa tarkastellaan vuosittain järjestettävissä auditoinneissa. Edellinen sertifiointikausi kesti vuodet 2019-21, joten alueille valittiin tarjousten perusteella yritykset seuraavalle kolmivuotiskaudelle 2022-24.

Läntisellä ja pohjoisella PEFC-alueella sertifiointiyritykset pysyivät samoina. Läntisen alueen auditoinnit hoitaa Inspecta sertifiointi Oy myös seuraavan kolmivuotiskauden, alueen pääarvioijana jatkaa totuttuun tapaan Klaus Yrjönen. Pohjoisella PEFC-alueella sertifiointiyrityksenä jatkaa DNV Business Assurance Finland Oy Ab ja yritys hoitaa myös itäisen PEFC-alueen arvioinnit vuosina 2022-24. Alueiden pääarvioijana toimii Jyrki Sopanen.

Vuoden 2022 auditoinnit käynnistyvät maaliskuussa KMY:n sisäisellä tiedonkeruulla, joka on osa KMY:n sisäisen seurannan ohjelmaa. Ulkoiset auditoinnit suoritetaan kesä-syyskuussa. Voimassaolevat sertifikaatit löytyvät KMY:n sivuilta.