Skip to main content

KMY tarjoaa alueelliseen PEFC-ryhmäsertifiointiin osallistuville Tapio Oy:n tuottaman Sertiseriffi -verkkokurssin päivitettyjen PEFC-vaatimusten opiskeluun. Kurssin voi suorittaa maksutta KMY:n verkkosivuilla lokakuusta 2022 lähtien. Suoritus vaatii rekisteröitymisen sähköpostiosoitteen avulla.

Sertiseriffi PEFC -verkkokurssilla tutustutaan PEFC-sertifioinnin vaatimuksiin. Sertiseriffi avaa sertifioinnin metsätaloudelle asettamia vaatimuksia ja opastaa PEFC-sertifiointijärjestelmän mukaisten toimintatapojen noudattamiseen.


Suunnittelijoille ja toteuttajille laaditaan omat, erilliset kurssikokonaisuudet. Sertiseriffi PEFC ”Toteuttaja” on suunnattu käytännön töitä tekeville metsureille, maanmuokkaajille ja puunkorjaajille. Suunnittelua, neuvontaa ja palvelumyyntiä tekeville toimihenkilöille suunniteltu Sertiseriffi PEFC ”Neuvoja” on sisällöltään laajempi. Molempiin kursseihin sisältyy osaamiskoe, jonka avulla kurssin suorittaja voi varmistaa keskeisten PEFC-vaatimusten osaamisen. Kurssia voi hyödyntää myös vaatimusten kertaamiseen ilman kokeen suorittamista.


Verkkokurssi valmistuu syksyllä 2022 samalla kun uudistetut sertifiointivaatimukset otetaan metsätaloudessa käyttöön. Seuraa KMY:n viestintää Sertiseriffin käyttöönottoon liittyen.