Skip to main content

Itäisen PEFC-alueen toiminta oli tarkastelussa viikoilla 23 ja 24, kun DNV:n auditoijat kiersivät joukolla tarkastelemassa uuden PEFC FI 2022 -standardisarjan mukaista toimintaa. Auditointipäivät ovat hyvä hetki huomata, miten vaatimukset on viety käytäntöön, sekä löytää toimintaan kehityskohteita. Olisikin toivottavaa, että myös yritysten johtoa osallistuisi näihin päiviin, sillä on hyvä muistaa, että monet sopimuksiinkin kirjatut asiat eivät välttämättä ole jalkautuneet käytäntöön suunnitellulla tavalla. Monet kehitystarpeet konkretisoituvat päivän aikana, kun työntekijöitä kuullaan eri toimintojen osalta. 

KMY kiersi myös mukana auditoinneissa ja vaikka tuloksia tarkastellaan elokuun loppukokouksessa, niin yleisenä havaintona voidaan jo nähdä, että tekopökkelöiden osalta toimintaa olisi hyvä lähteä kaikissa organisaatioissa tarkastelemaan jo ennakkoon. Vaatimus oli sisällytetty hyvin yleisiin ohjeistuksiin, mutta se ei se vielä ollut täysin jalkautunut käytäntöön. Työohjeisiin olisi, erityisesti nyt kun vaatimus on uusi, kirjata montako tekopökkelöä kohteelta tulee hakkuiden jälkeen löytyä. 

Erityisesti kasvatushakkuilla tekopökkelöitä ei löydetty aina riittävästi. Kuollutta puuta ei monesti ole riittävästi, jolloin tekopökkelöitä tulee jättää 2-5 kpl/ha. Tämä tarkoittaa, että niitä tulisi jo yleisellä silmämääräisellä tarkastelulla näkyä kohteilla. Auditoinneissa tekopökkelöitä metsästettiin välillä pitkäänkin leimikolta ja havaintona oli, että niitä ei jätetä riittävästi, vaikka joitain kappaleita olisikin jätetty. Myöskään päätehakkuukohteilla niitä ei aina ollut riittävästi. 

Yleisesti auditoinneissa ilmapiiri oli avointa ja kehittämistarpeisiin suhtauduttiin positiivisesti. Kohteilla nähtiin myös pääosin erinomaista työn jälkeä ja yrityksissä oli hyvin valmistauduttu ennakkoon, niin että tarvittavat dokumentit olivat pyydettäessä saatavilla. Auditoinnit jatkuvat syyskuussa läntisen ja pohjoisen alueen osalta.