Skip to main content

PEFC Suomi ylläpitää rekisteriä kaikista PEFC-sertifiointiin sitoutuneista yrittäjistä ja yrityksistä Suomessa. Sertifiointiin sitoutuminen tarkastetaan metsänhoito- tai puunkorjuusopimusta solmittaessa PEFC Suomen verkkosivuilta löytyvän haun avulla. Yrittäjähaku löytyy osoitteesta http://www.pefcrekisteri.fi/. Yrittäjän tai yrityksen tietoja voi hakea yrityksen y-tunnuksen tai nimen avulla. Mikäli tietoja ei löydy on selvitettävä, onko yrittäjä ilmoittautunut sertifiointiin KMY:n kautta tai onko hän jonkin sertifiointia tarjoavan yrittäjäjärjestön jäsen. Löydät PEFC-sertifiointia tarjoavat yrittäjäjäsenet täältä. Yrittäjän on otettava yhteyttä siihen tahoon, joka hänen sertifioinnistaan vastaa, jotta tieto saadaan näkymään rekisterissä oikein.

Huomioitavaa on, että mikäli urakoita ketjutetaan, tulee jokaisen alihankintaketjussa urakoivan yrityksen kuulua sertifiointiin. Urakanantaja on vastuussa omien alihankkijoidensa tarkastamisesta ja alihankkijaa on hyvä muistuttaa tarkastusvastuusta tämän omia alihankkijoitaan koskien.

PEFC-yrittäjärekisteri

PEFC-ilmoittautumisella toimijat vakuuttavat sitoutuvansa noudattamaan sertifioinnin vaatimuksia toimiessaan sertifioinnin piirissä olevilla kiinteistöillä. Toimijoiden tulee varmistaa sertifiointivaatimusten täyttyminen omassa toiminnassaan ja urakanantajien on lisäksi huolehdittava, että heidän käyttämänsä urakoitsijat ovat tietoisia PEFC-standardin vaatimuksista.

PEFC-sertifiointiin ilmoittautunut yritys tai yrittäjä voi tarjota palveluitaan PEFC-metsiin missä päin maata tahansa. Ilmoittautumiselle on kaksi tapaa.

Yritykset ja yrittäjät ilmoittautuvat metsätalouden piiriin kuuluvien työalojen yrittäjäjärjestöjen jäsenyyden kautta, tai ilmoittautumalla alueellisia PEFC-ryhmäsertifikaatteja hallinnoivalle Kestävän Metsätalouden Yhdistykselle. KMY:n kautta liittyminen tapahtuu ensisijaisesti sähköisellä ilmoittautumislomakkeella.

Lisätietoa ilmoittautumisesta löytyy osoitteesta: https://kestavametsa.fi/yrittajien-ilmoittautuminen/.