Skip to main content

PEFC Finland upprätthåller ett register över alla företag och företagare som har förbundit sig till PEFC-certifieringen i Finland. Man kan i samband med att göra upp ett kontrakt för skogsvårds- eller avverkningsentreprenad kolla om företaget är certifierat via sökningen som finns på PEFC Finlands hemsida.  Sökningen finns (på finska) på adressen http://www.pefcrekisteri.fi/. Man kan i sökningen använda företagets namn eller FO-nummer. Om företaget inte hittas, ska man utreda om företaget är certifierat via Föreningen för hållbart skogsbruk (KMY) eller om företagaren är medlem i någon företagarorganisation som erbjuder PEFC-certifiering till sina medlemmar. Företagaren bör då kontakta parten som står för företagets certifiering för att få denna information med i registret.  

Observera att om det finns flera företag i entreprenadkedjan, ska varje företag och underentreprenör vara med i certifieringen. Entreprenadgivaren är skyldig att granska att entreprenörerna som anlitas är certifierade. Det är också bra att påminna entreprenören om denna granskningsskyldighet gällande eventuella underentreprenörer. 

PEFC-företagarregister

PEFC-certifierade aktörer har förbundit sig till att följa certifieringskraven då de agerar inom en fastighet som är certifierad. Aktörerna ska säkerställa att certifieringskraven uppfylls i den egna verksamheten och entreprenadgivare ska dessutom se till att de entreprenörer som anlitas känner till PEFC-standardens krav. 

PEFC-certifierade företag eller företagare kan erbjuda sina tjänster till PEFC-certifierade skogar överallt i landet. Det finns två sätt att anmäla sig. Företag och företagare kan delta genom att vara medlem i en  företagarorganisation inom skogsbruket som erbjuder PEFC-certifiering till sina medlemmar eller via anmälan till Föreningen för hållbart skogsbruk (KMY) som upprätthåller PEFC-gruppcertifikat. Anmälning via KMY sker i första hand via elektronisk anmälningsblankett (https://www.kmyrekisteri.fi/#/ilmoittautuminen). 

Mer information om anmälningen (på finska) kan du hitta på adressen https://kestavametsa.fi/yrittajien-ilmoittautuminen/