Skip to main content

Kartalla uudet alueet; pohjoinen-, läntinen- ja itäinen PEFC-ryhmäsertifiointialue

Itäisen alueen lisäksi nyt myös KMY:n läntiselle PEFC-ryhmäsertifiointialueelle myönnettiin uusi sertifikaatti. Auditoinnit suoritettiin vuonna 2019 ensimmäistä kertaa uudelle aluejaolle. Sertifikaatin myönsi Kiwa Inspecta Sertifiointi Oy. Ulkoinen arvioija hyväksyi läntisen sertifiointitoimikunnan laatiman korjaavien toimenpiteiden suunnitelman, jolla pyritään ehkäisemään havaittuja poikkeamia jatkossa.

Sertifikaattinumero on 9529-03, jossa uusi versionumero osoittaa sen, että kyseessä on uuden alueen myötä tehty ns. uudelleenarviointi. Sertifikaatti varmistaa sen, että läntisellä alueella metsien hoito ja käyttö on sertifioinnin vaatimusten mukaista.

Pohjoisen PEFC-ryhmäsertifiointialueen korjaavien toimenpiteiden suunnitelma on vielä ulkoisella arvioijalla hyväksyttävänä. Pohjoisella alueella on tällä hetkellä vielä voimassa vuonna 2016 hyväksynnän saanut PEFC-vaatimusten mukainen sertifikaatti.

KMY:n sertifikaatit löytyvät osoitteesta https://kestavametsa.fi/alueellinen-pefc-ryhmasertifiointi/sertifikaatit/.