Skip to main content

KMY:n itäiselle PEFC-ryhmäsertifiointialueelle myönnettiin uusi sertifikaatti. Auditoinnit suoritettiin ensimmäistä kertaa uudelle aluejaolle. Sertifikaatin myönsi Kiwa Inspecta Sertifiointi Oy.

Sertifikaattinumero on 9528-03, jossa uusi versionumero osoittaa sen, että kyseessä on uuden alueen myötä tehty ns. uudelleenarviointi. Sertifikaatti varmistaa sen, että itäisellä alueella metsien hoito ja käyttö on sertifioinnin vaatimusten mukaista.

Jos ulkoisessa arvioinnissa havaitaan poikkeamia, niiden korjaamiseksi tehdään toimintasuunnitelma. PEFC-vaatimusten mukaisen sertifikaatin myöntämistä edelsi se, että ulkoinen arvioija hyväksyi itäisen alueen korjaavien toimenpiteiden suunnitelman.

Kahden muun PEFC-ryhmäsertifiointialueen korjaavien toimenpiteiden suunnitelmia työstetään parhaillaan. Alueiden uusien vaatimusten mukaiset sertifikaatit myönnetään vasta, kun ulkoinen arvioija on hyväksynyt suunnitelmat. Etelässä, lännessä ja pohjoisessa on tällä hetkellä vielä voimassa vuonna 2016 hyväksynnän saaneiden PEFC-vaatimusten mukaiset sertifikaatit.

KMY:n sertifikaatit löytyvät osoitteesta https://kestavametsa.fi/sertifikaatit/