Skip to main content

Osana alueellisen ryhmäsertifioinnin auditointeja, KMY hyödyntää tietoja viranomaistarkastuksista. Aluehallintovirasto (AVI) on toteuttanut tehostetusti tarkastuksia metsätalouden toimijoihin, ja tarkastuksissa on noussut esiin erinäisiä havaintoja. Tarkastushavaintoja kertyi itäiseltä ja läntiseltä ryhmäsertifiointialueelta.

Erityisesti ulkomaisen työvoiman käyttöä metsuritöissä on valvottu edellisen vuoden aikana tehostetusti ja toiminnassa on havaittu puutteita. Työn- ja urakanantajien täytyy edellyttää, että alihankkijoiden ja heille työvoimaa vuokraavat yritykset noudattavat ulkomaalaisen työvoiman käyttöä koskevaa lainsäädäntöä.

Auditointien maastotarkastuksissa on AVI:n selvitysten lisäksi on havaittu useilla toimijoilla lieviä työturvallisuuteen liittyviä puutteita. Työnantajan velvollisuus on selvittää kaikki työpaikan haitta- ja vaaratekijät, jotka vaikuttavat työturvallisuuteen. Näiden kuvaus ja ohjeistus on tärkeää huomioida myös työn perehdytyksessä.

Esille nousi myös havaintona se, että PEFC-sertifioinnin piirissä toimivat yritykset eivät kaikilta osin ole ilmoittautuneet alueelliseen ryhmäsertifiointiin. Yritysten on edellytettävä ja varmistettava, että alihankkija tai vuokratyövoima on myös sitoutunut alueelliseen ryhmäsertifiointiin ja tuntee PEFC-standardin vaatimukset. Sitoutumisen voi tarkastaa täältä.

Huomioitavaa on, että alueelliseen ryhmäsertifiointiin on kirjattu kolme vakavaa poikkeamaa työelämää ja yrittäjyyttä koskeviin vaatimuksiin vuosien 2021–22 auditoinneissa. Vakava poikkeama tarkoittaa sitä, että standardin noudattamisessa on systemaattista ja laaja-alaista poikkeamaa vaatimustenmukaisuudesta. Alueellisen ryhmäsertifioinnin piirissä laaditaan syksyn aikana toimenpiteitä, joilla edelleen pyritään toiminnan tason nostamiseen näiden vaatimusten osalta.