Skip to main content

Alueellisen ryhmäsertifioinnin auditoinnit suoritettiin kesän- ja syksyn 2022 aikana. Sertifiointiyritykset esittelivät tulokset alueellisille sertifiointitoimikunnille, jotka ovat laatineet korjaavat toimenpiteet auditoinneissa havaittuihin puutteisiin. Sertifiointiyritysten kirjaamiin poikkeamiin on vastattava korjaavilla toimenpiteillä, jotta sertifikaatti saadaan säilytettyä. Korjaavat toimenpiteet voivat olla koulutusta, tiedottamista ja viestintää, joita kaikkien toimijoiden tulee osaltaan tehdä.

KMY ja alueelliset sertifiointitoimikunnat järjestävät alkuvuodesta webinaarit, joissa käydään läpi aluetta koskevat keskeiset havainnot ja toimikunnan edellyttämät korjaavat toimenpiteet. Pääset ilmoittautumaan webinaareihin seuraavien linkkien kautta:

Itäinen PEFC-alue 19.1.2023 klo 8.30-9.30

Läntinen PEFC-alue 26.1.2023 klo 8.30-9.30

Pohjoinen PEFC-alue 2.3.2023 klo 8.30-9.30

Webinaareista laaditaan myös tallenteet, joihin kaikille ilmoittautuneille toimitetaan linkit tilaisuuden jälkeen.

Toimikunta voi pyytää näyttöä siitä, miten havaitut puutteet on korjattu yrityksessä. Vuoden 2023 auditoinneissa toimijoiden tulee näyttää, miten edellisen vuoden korjaavat toimenpiteet on huomioitu yrityksessä.