Sivut ovat rakenteilla. Tälle sivulle koostetaan PEFC-sertifiointia tukevaa ohjeistusta.

Tutustu PEFC-sertifiointiin aihepiireittäin

PEFC-standardit

Tutustu PEFC-standardiasiakirjoihin

Vaatimusten tulkinta

Tutustu PEFC-standardin vaatimusten tulkintaan

Vaatimukset työlajeittain

Tutustu PEFC-standardin vaatimuksiin työlajeittain

Vaatimukset sertifiointiryhmälle

Tutustu ryhmäsertifioinnille asetettuihin vaatimuksiin

Ekologiset vaatimukset

Tutustu PEFC-standardin ekologisiin vaatimuksiin

Työelämää ja yrittäjyyttä koskevat vaatimukset

Tutustu PEFC-standardin sosiaalisiin vaatimuksiin

Taloudelliset vaatimukset

Tutustu PEFC-standardin taloudellisiin vaatimuksiin

Metsänomistaja

Miten yksityismetsänomistajan on huomioitava PEFC-vaatimukset?

Sertifiointikäytännöt

Tutustu sertifiointikäytäntöihin