Skip to main content

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu mukaan alueelliseen PEFC-ryhmäsertifiointiin metsänomistajana tai yrittäjänä.

Kiinteistörekisteri

Tarkasta kuuluuko kiinteistö alueelliseen PEFC-ryhmäsertifiointiin.

PEFC-yrittäjärekisteri

Tarkasta onko yrittäjä tai yritys mukana alueellisessa PEFC-ryhmäsertifioinnissa.

Ajankohtaista alueellisessa
PEFC-ryhmäsertifioinnissa

Tarvitsetko lisäkoulutusta PEFC:stä?  – Vastaa kyselyyn

Lue lisää!

PEFC-Sertiseriffi on valmiina käyttöön!

Lue lisää!

Ilmoittaudu webinaariin vuoden 2022 auditointituloksista

Lue lisää!

Ilmoittaudu mukaan uudelle standardikaudelle

Lue lisää ja ilmoittaudu verkossa!

KMY

Alueellisia sertifiointiryhmiä hallinnoiva taho Suomessa

Sertifiointiprosessi

KMY edustaa alueellisia PEFC-sertifiointiryhmiä sertifikaatin hakuprosessissa ja huolehtii sertifikaatin hakemiseen ja ylläpitoon liittyvistä tehtävistä ryhmään kuuluvien metsänomistajien, yrittäjien ja muiden metsäalan organisaatioiden puolesta.

Toiminnan kehittäminen

KMY ylläpitää rekisteriä alueelliseen PEFC-ryhmäsertifiointiin osallistuneista ja antaa tietoa sekä opastaa PEFC-sertifiointiin liittyvissä kysymyksissä. KMY kerää tietoa PEFC-standardien noudattamisesta sertifiointialueen metsätaloudessa ja edistää sertifiointikäytäntöjä.

PEFC-sertifiointi

PEFC-sertifiointi on osallistujille vapaaehtoinen järjestelmä, jolla edistetään ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää metsätaloutta. Sertifioinnin perusajatuksena on toiminnan jatkuva kehittäminen.

Tutustu PEFC-sertifiointiin

Yli 20 vuotta sertifiointia

Alueellista ryhmäsertifiointia on toteutettu jo vuodesta 1999.

Laaja vaikutusalue

Alueellinen PEFC-ryhmäsertifiointi kattaa noin 14 miljoonaa hehtaaria talousmetsää.

74%

Suomen PEFC-sertifioiduista metsistä on mukana alueellisen ryhmäsertifioinnin kautta.

UUTISET JA TIEDOTTEET

TAIMESTA TYÖNTEKIJÄÄN -BLOGI