Skip to main content

Alueellisen PEFC-ryhmäsertifioinnin auditoinnit koostuvat useasta osasta ja jatkuvat pohjoisen ja läntisen alueen auditoinneilla syyskuussa. Itäinen PEFC-alue auditoitiin kesäkuussa ja KMY:n, sekä alueellisten sertifiointitoimikuntien toimintaa ja sisäisen seurannan kautta kerättyä tietoa on tarkasteltu kesä- ja elokuussa.

Toimijat pohjoisen- ja läntisen alueen auditointeihin on jo valittu ja kaikkia on myös tiedotettu ajankohdista. Pohjoisen alueen auditoinnit toteutetaan viikoilla 37 ja 38 DNV Business Assurancen Rolf Arnkilin ja Christian Hornborgin toimesta. Läntisellä PEFC-alueella auditoinnit suorittavat Kiwa Inspecta viikoilla 38–40, joissa arvioijina toimivat Timo Makkonen, Klaus Yrjönen, sekä Olli Eeronheimo.

Auditointitulokset

Tuloksia auditoinneista esitellään loppukokouksissa alueellisille toimikunnille. Itäisen alueen tulokset ovat saatavilla syyskuussa, läntisen ja pohjoisen alueen tulokset saadaan lokakuussa. Tulosten jälkeen alueelle laaditaan korjaavat toimenpiteet, jotka sertifiointiyritysten täytyy ensin hyväksyä, jonka jälkeen ne voidaan jalkauttaa käytäntöön eri toimijoille ja metsänomistajille. Tuloksista ja korjaavista toimenpiteistä tiedotetaan KMY:n kotisivuilla, sekä uutiskirjeen kautta. Edellisten vuosien tulokset, sekä korjaavat toimenpiteet löytyvät täältä.