Sertifikaatin haltijoiden on vaatimusasiakirjan mukaan toimitettava PEFC Suomelle vuosittain tiivistelmä ulkoisen auditoinnin tuloksista. Tiivistelmä laaditaan yhdessä sertifikaatin haltijan ja ulkoisen arvioijan kanssa. Alueelliset sertifiointitoimikunnat laativat havaittuihin poikkeamiin korjaavat toimenpiteet, jotka sertifiointiyritys hyväksyy ennen sertifikaatin myöntämistä tai voimassaolon jatkamista.

Auditointitiivistelmät ja korjaavat toimenpiteet

Vuoden 2023 tiivistelmät

Vuoden 2022 tiivistelmät

Vuoden 2022 korjaavat toimenpiteet

Vuoden 2021 tiivistelmät

Vuoden 2021 korjaavat toimenpiteet

Vuoden 2020 tiivistelmät

Vuoden 2020 korjaavat toimenpiteet

Vuoden 2019 tiivistelmät

Vuoden 2018 tiivistelmät

Vuoden 2017 tiivistelmät

Vuoden 2016 tiivistelmät

Vuoden 2015 tiivistelmät

Vuoden 2014 tiivistelmät