AUDITOINTI- TIIVISTELMÄT JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Sertifikaatin haltijoiden on vaatimusasiakirjan mukaan toimitettava PEFC Suomelle vuosittain tiivistelmä ulkoisen auditoinnin tuloksista. Tiivistelmä laaditaan yhdessä sertifikaatin haltijan ja ulkoisen arvioijan kanssa. Alueelliset sertifiointitoimikunnat laativat havaittuihin poikkeamiin korjaavat toimenpiteet, jotka sertifiointiyritys hyväksyy ennen sertifikaatin myöntämistä tai voimassaolon jatkamista.

Auditointitiivistelmät ja korjaavat toimenpiteet

Vuoden 2020 tiivistelmät

 

Vuoden 2020 korjaavat toimenpiteet

 

Vuoden 2019 tiivistelmät

 

Vuoden 2018 tiivistelmät

 

Vuoden 2017 tiivistelmät

 

Vuoden 2016 tiivistelmät

 

Vuoden 2015 tiivistelmät

 

Vuoden 2014 tiivistelmät