Skip to main content

Auditeringarna (extern revision) av den regionala PEFC-gruppcertifieringen utförs i flera delar och fortsätter på västra och norra gruppcertifieringsområdet i september. Östra gruppcertifieringsområdet auditerades i juni. Föreningen av hållbart skogsbruks (KMY) verksamhet, regionala gruppcertifieringskommitéernas verksamhet och information samlad i samband med intern uppföljning granskades i juli och augusti.  

Aktörerna för auditering av norra och västra certifieringsområdet har valts och alla har informerats om arbetets tidtabell. Auditeringar av norra området utförs veckorna 37 och 38 av Rolf Arnkil och Christian Hornborg från DNV Business Assurance. På västra området utförs auditeringarna veckorna 38–40 av Timo Makkonen, Klaus Yrjönen, och Olli Eeronheimo från Kiwa Inspecta. 

Auditeringsresultat 

Resultat från auditeringarna presenteras på slutmöten för de regionala certifieringsgrupperna. Resultat för östra området är tillgängliga i september, västra och norra områdets resultat kommer i oktober. Efter att resultaten har publicerats, utarbetas korrigerande åtgärder för området som certifieringsföretagen sedan ska godkänna före de implementeras av olika aktörer och skogsägare. Resultat och korrigerande åtgärder informeras på KMY:s hemsidor samt med ett nyhetsbrev. Resultaten av föregående årens auditeringar och korrigerande åtgärder kan du läsa om via följande länk https://kestavametsa.fi/auditointitiivistelmat/