Skip to main content

Muutos keskiviikon 18.5 webinaariin Työturvallisuus metsäalalla sekä tilaajavastuulain asettamat velvoitteet: Päivän webinaari on peruttu ja uusi ajankohta on torstaina 2.6 klo. 14-16!


KMY järjestää kaksi PEFC-koulutuswebinaaria liittyen työnantajavelvoitteisiin ja tilaajavastuuseen. Webinaarit ovat osa korjaavia toimenpiteitä, jotka on laadittu vuoden 2021 auditoinneissa havaittuihin poikkeamiin. Webinaarien sisällöt liittyvät PEFC FI 1002-standardin kriteereihin 22 – 24 ja erityisesti niiden sisältämiin lainsäädännön velvoitteisiin. Kouluttajana toimii lainsäädännön sisältöjen asiantuntija.

Webinaarien järjestämisen taustalla ovat vuoden 2021 auditoinneissa havaitut puutteet sosiaalisten PEFC-vaatimusten noudattamisessa ja niistä aiheutunut vakava poikkeama pohjoiselle PEFC-alueelle. Vakavaan poikkeamaan on reagoitava voimakkaasti ja alueelta edellytetään asianmukaisia toimenpiteitä poikkeaman korjaamiseksi, jotta sertifikaatti saadaan säilytettyä. Koulutuswebinaarien tarkoituksena on parantaa toimijoiden osaamista PEFC-standardin sosiaalisista vaatimuksista, erityisesti kriteereistä 22 – 24.

Sosiaalisiin vaatimuksiin liittyviä havaintoja on tehty myös aiempina vuosina, ja niitä on kertynyt kaikilta PEFC-alueilta. Webinaareihin osallistumisen lisäksi toimijoiden tulee varmistaa sertifiointivaatimusten täyttyminen omassa toiminnassaan ja urakanantajien on huolehdittava, että heidän käyttämänsä urakoitsijat ovat tietoisia PEFC-standardin vaatimuksista. Työntekijöiden hyvinvointi, turvallinen työympäristö ja harmaan talouden torjunta ovat osa sosiaalisesti kestävää metsien käyttöä, josta jokaisen sertifiointiin sitoutuneen tulee huolehtia.

Tervetuloa mukaan!

26.4. klo 14 – 16: Yleiset työnantajavelvoitteet ja työturvallisuus metsäalalla -webinaari

Tiedätkö, mitä ovat työnantajia yleisesti sitovat velvoitteet? Mihin kaikkeen työnantajavelvoitteet perustuvat? Ovatko ne kaikki pakottavia ja mitä kaikkea niihin kuuluu? Vaikuttaako esimerkiksi PEFC sertifikaatti metsäalalla työnantajavelvoitteisiin jotenkin?

Tiedätkö, mikä on työnantajan yleinen työturvallisuusvelvoite tai miten se koskee myös esimiehiä tai muita työnantajan edustajia? Voiko työnantajan edustajalle tai esimiehelle seurata myös henkilökohtaista vastuuta työturvallisuusasioissa?

Webinaarissa saat hyvän katsauksen työnantajavelvoitteiden kokonaisuuteen ja mm. siihen, mitä erilaisia työsuhteisiin liittyviä dokumentteja työnantajalta tulee löytyä. Opit myös, mistä etsiä ja löytää tietoa työnantajavelvoitteisiin liittyen myöhemmin. Lisäksi käymme läpi käytännön elävän elämän esimerkkejä, sekä yleisimpiä sudenkuoppia. 


18.5. klo 14 – 16: Työturvallisuus erityisesti metsäalalla sekä tilaajavastuulain asettamat velvoitteet

Mitä työnantajan työturvallisuusvelvoite pitää sisällään? Kenen kaikkien vastuulla työturvallisuus on? Mitä metsäalalla tulee erityisesti ottaa huomioon työturvallisuudesta puhuttaessa ja sitä huomioitaessa? Mikä on vaarojen arviointi, ja onko sellainen pakollista tehdä? Mitä toimia työturvallisuuslaki edellyttää työnantajalta työn kuormitustekijöiden osalta? Onko sille jotain rajoituksia, minkä yhteistyötahojen kanssa voin solmia sopimuksia alihankinnasta? Mitä on lain mukaan velvollisuus selvittää, ennen kuin solmii alihankintasopimuksen? Entä miten salassapitovelvollisuus liittyy tilaajavastuuseen?

Webinaarissa opit nämä asiat, sekä mm. sen, mitä tarkoittaa yhteinen työntekopaikka ja miten se tulee huomioida työturvallisuuden osalta. Lisäksi saat hyvän kokonaiskuvan tilaajavastuuta koskevasta sääntelystä ja sen vaatimuksista. Asiat tulevat tutuiksi ja havainnollistuvat käytännön esimerkkien kautta.

Webinaari-linkit lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse ennen tapahtuman alkua. Tapahtumista laaditaan myös tallenne, joka jaetaan ilmoittautuneille tapahtuman jälkeen.