Skip to main content

Alla PEFC-gruppcertifieringsområden har beviljats nya certifikat. Norra och östra områdens certifikat har beviljats av DNV – Business Assurance och västra områdets certifikat har beviljats av Inspecta Sertifiointi Oy.  

  • Norra PEFC-områdets certifikatnummer är 10000209997-MSC-FINAS-FIN 
  • Östra PEFC-områdets certifikatnummer är C520741 
  • Västra PEFC-områdets certifikatnummer är 9529-04 

Certifikaten som är i kraft samt noggrannare information om dem hittar du på sidan PEFC-gruppcertifikat. Resultat för den interna revisionen samt korrigerande åtgärder finns på sidan Auditeringssammandrag.