Här finnas de PEFC FI -standarder som följs i regional gruppcertifiering.

PEFC FI 1002 - Krav på en hållbar skötsel och användning av skog
PEFC FI 1001 - Krav på genomförandet av gruppcertifiering

 

Läs mer om standard godkänden här.

Skolningsmaterial

Du kan bekanta dig med certifieringskraven i Certifieringssheriff PEFC onlinekurs.

På FHS hemsidan finnas också sammanfattning av skogsarbetsspecifika PEFC-kraven.