Kontaktuppgifter

Besöksadress

Elimägatan 17-19, 00510 Helsingfors

kmy(a)kestavametsa.fi

Verksamhetsledare Kaisa Kettunen

kaisa.kettunen@kestavametsa.fi

Certifieringskoordinator Iiro Hirvimäki

iiro.hirvimaki@kestavametsa.fi

Certifieringsassistent Emilia Kaijalainen

emilia.kaijalainen@kestavametsa.fi

Faktureringsadress

Nätfaktureringsadress 003726608209

Operatörs ID: 003721291126

Operatörs ID i banknätverk: DABAFIHH

Operatör: Maventa

Pappersfakturor ska sändas till adressen

Föreningen för Hållbart Skogsbruk rf

26608209

PL 100

80020 Kollektor Scan

Styrelse

Ordförande

Anu Islander, Skogsindustrin rf

anu.islander(at)forestindustries.fi

tfn. 040 729 3678

Vice ordförande

Petteri Ojarinta, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK rf

petteri.ojarinta(at)mtk.fi

tfn. 050 521 0486

Medlem

Joonas Ojasalo, Sågindustrin rf

joonas.ojasalo(at)koskisen.com

tfn.  040 720 6920

Medlem

Aleksi Vihonen

aleksi.vihonen(at)arvometsa.fi

tfn. 040 077 0066

Medlem

Raimo Asikainen, METO Metsäalan Yrittäjät ry

raimo.asikainen(at)careliaforest.fi

tfn. 040 410 5785

VÄGBESKRIVNINGAR