Kaisa Kettunen
Verksamhetsledare
kaisa.kettunen(a)kestavametsa.fi
040 099 1412

Iiro Hirvimäki
Certifieringskoordinator
iiro.hirvimaki(a)kestavametsa.fi
040 099 071
Emilia Kaijalainen
Certifieringsassistent
emilia.kaijalainen(a)kestavametsa.fi
040 731 4014

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Elimägatan 17-19, 00510 Helsingfors

kmy(a)kestavametsa.fi

Faktureringsadress

Nätfaktureringsadress 003726608209

Operatörs ID: 003721291126

Operatörs ID i banknätverk: DABAFIHH

Operatör: Maventa

Pappersfakturor ska sändas till adressen

Föreningen för Hållbart Skogsbruk rf

26608209

PL 100

80020 Kollektor Scan

Styrelse

Ordförande

Anu Islander, Skogsindustrin rf

anu.islander(at)forestindustries.fi

tfn. 040 729 3678

Vice ordförande

Laura Harjunpää, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK rf

laura.harjunpaa(at)mtk.fi

tfn. 040 534 2737

Medlem

Joonas Ojasalo, Sågindustrin rf

joonas.ojasalo(at)koskisen.com

tfn.  040 720 6920

Medlem

Raimo Asikainen, METO Metsäalan Yrittäjät ry

raimo.asikainen(at)careliaforest.fi

tfn. 040 410 5785

VÄGBESKRIVNINGAR