KONTAKTUPPGIFTER

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Elimägatan 17-19, 00510 Helsingfors

Certifieringsombudsman

Maria Nyström

maria.nystrom(at)kestavametsa.fi

tfn. 044 984 1412

Faktureringsadress

Nätfaktureringsadress 003726608209

Operatorns förmedlarkod E204503

Nätfakturaförmedlare OpusCapita Solutions Oy

Pappersfakturor ska sändas till adressen

Föreningen för Hållbart Skogsbruk rf

PB 55145

00063 Laskunet

Styrelse

Ordförande

Anu Islander, Skogsindustrin rf

anu.islander(at)forestindustries.fi

tfn. 040 729 3678

Vice ordförande

Laura Harjunpää, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK rf

laura.harjunpaa(at)mtk.fi

tfn. 040 534 2737

Medlem

Kai Merivuori,Sågindustrin rf

kai.merivuori(at)sahateollisuus.com

tfn. 020 779 0961

Medlem

Aleksi Vihonen

aleksi.vihonen(at)arvometsa.fi

tfn. 040 077 0066

Medlem

Raimo Asikainen, METO Metsäalan Yrittäjät ry

raimo.asikainen(at)careliaforest.fi

tfn. 040 410 5785

VÄGBESKRIVNINGAR