Man kan kontrollera vilka fastigheter som hör till den regionala PEFC-gruppcertifieringen med hjälp av FHS:s tillämpning. Då man i tillämpningen matar in ett fastighetssignum, säger tillämpningen om fastigheten hör till den regionala PEFC-gruppcertifieringen. Tillämpningen ger inte information om fastighetens ägare.

Då en fastighet deltar i den regionala PEFC-gruppcertifieringen, kan skogsägaren skriva ut ett intyg över deltagande i PEFC-gruppcertifieringen från tillämpningen.

Kontrolltillämpningen kan bland annat utnyttjas i en virkeshandelssituation. Tillämpningen kommer också till nytta i olika situationer, då man måste veta huruvida en fastighet är PEFC-certifierad eller inte.

Tillämpningen kräver inte registrering. Tillämpningen finns på adressen https://www.kmyrekisteri.fi/#/kysely.

Fastighetsbeteckning

Från och med 2016 anmäler man sig till PEFC-certifieringen fastighetsvis. Eftersom fastigheterna identifieras med fastighetssignum, är det viktigt att signum anges rätt.

Fastighetsbeteckningen är av formen xxx-yyy-nnnn-zzzz, till exempel 092-416-0011-0123 (kommun-by-lägenhet-hus). Fastighetsbeteckningen finns i utdrag som gäller fastigheten, så som till exempel fastighetsskattebeslut eller lagfartsbevis. Fastighetsbeteckningarna ska anges i fullständig form på anmälningsblanketten.

För att hitta fastighetsbeteckningen kan man till exempel använda sig av Lantmäteriverkets karttjänst.