PEFC-Certifiering

Målet med hållbart skogsbruk är att främja ett skogsbruk som är ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart från generation till generation. Skogscertifiering är ett sätt att främja ett hållbart skogsbruk. Skogscertifieringen talar om att verksamheten sköts på ett ansvarsfullt sätt och att virket är lagligt avverkat och från hållbart skötta skogar.

PEFC-skogscertifieringssystemet (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) är ett internationellt system som grundades 1999. Finlands PEFC godkändes av internationella PEFC år 2000. Av de skogar som på global nivå är certifierade är 2/3 eller omkring 260 miljoner hektar PEFC-certifierade. Cirka 90 % av skogarna i Finland är PEFC-certifierade.

PEFC-certifieringen bygger på standarder och det är frivilligt att delta. PEFC-certifierade skogsägare och företag förbinder sig att följa de krav som systemet ställer. Kraven gäller bland annat tryggande av skogsnaturens mångfald och arbetstagarnas hälsa.

Läs mera om PEFC-certifiering.

Bekanta dig med PEFC-certifieringen

PEFC-standarden

Intern revision

Arbetsslagsspecifika krav