Certifikatet är ett dokument, som visar att man inom den verksamhet som certifikatet omfattar, följer de krav som ställs i kriteriedokumenten (sätt att genomföra PEFC-skogscertifiering) och andra krav som ställs av certifieringssystemet.

Regionala PEFC-gruppcertifikat