Den regionala PEFC-gruppcertifieringen är ett effektivt sätt att verkställa PEFC-gruppcertifiering.

Såväl skogsägare som företagare deltar i den regionala gruppcertifieringen. Den regionala gruppcertifieringen tryggar skogsnaturens mångfald och upprätthåller skogsbrukets sociala och ekonomiska hållbarhet.

Man kan kontrollera vilka företag och företagare som har anmält sig till den regionala PEFC-gruppcertifieringen i PEFC-företagarregistret. Man kan söka företag i YTJ-företagssökning.

Den regionala PEFC-gruppcertifieringen omfattar cirka 14 miljoner hektar skog runt om i Finland.

FÖRENINGEN FÖR HÅLLBART SKOGSBRUK RF

Föreningen för Hållbart Skogsbruk rf (FHS) innehar och ansöker om de regionala PEFC-gruppcertifikaten i Finland. Föreningen sörjer för att PEFC-standarderna efterföljs och deltar i arbetet för att göra PEFC-certifieringen bättre känd.

FHS representerar dem som deltar i den regionala PEFC-certifieringen i certifieringsprocessen. Föreningen upprätthåller ett register över deltagarna i den regionala PEFC-gruppcertifieringen och ger information och anvisningar i frågor med anknytning till PEFC-certifiering.

Föreningen för Hållbart Skogsbruk rf har grundats av Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK, Skogsindustrin rf och Finlands sågar rf.

Föreningen för Hållbart Skogsbruks stadgar (på finska).

Föreningen för Hållbart Skogsbruks broschyr.

OMRÅDESINDELNING

Föreningen för Hållbart Skogsbruk beslutade ändra på sin områdesindelning för PEFC-gruppcertifieringen 2019 från fem till tre områden.

PEFC-gruppcertifieringsområdena är

  1.  Västra PEFC-gruppcertifieringsområdet: Nyland, Egentliga Tavastland, Päijänne Tavastland, Österbotten, Åland, Egentliga Finland, Birkaland, Satakunta, Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Mellersta Finland

  2. Östra PEFC-gruppcertifieringsområdet: Norra Savolax, Norra Karelen, Södra Savolax, Södra Karelen och Kymmenedalen

  3. Norra PEFC-gruppcertifieringsområdet: Norra Österbotten, Kajanaland, Lappland